- Vår opplevelse er at det er et markedet for denne type butikk i Våler, og ikke minst på grunn av nye kirka og turisttrafikken, sier Karin Bakken og Eva Strætkvern.

Våler Blomsterforretning har lange tradisjoner i Våler. Karin og Eva kjøpte forretningen av Edna Nordli 1. mai i 1989, og hun hadde drevet butikken i mange år.

Klesforretningen har vært å finne på samme sted i generasjoner. Nå har Karin godt og vel passert pensjonsalder, og de to søstrene ønsker å overlevere stafettpinnen til nye krefter. De håper at noen har lyst til å sørge for videre drift i lokalene.

- Alle små virksomheter er viktig for distriktet vårt, så vi håper virkelig på at noen ønsker å opprettholde arbeidsplassene, sier Eva.

- Vi oppfordrer også lokalbefolkningen til å være bevisste på å handle lokalt, og ikke minst at kommunen legger best mulig til rette for det lokale næringslivet, sier Karin.

Karin og Eva eier butikkbygningen, som blant annet også inneholder tre leiligheter. De mener at det er store muligheter for videreutvikling av butikken og bygget, som ligger godt plassert i Våler.

Damene er også villige til å bidra med sin lange erfaring og kompetanse, dersom det er ønske om det.