Ideen om å kåre en Åsnes-ambassadør ble først lansert allerede da Hans-Didrik Bakke var ordfører. Ordningen har ligget i brakk lenge, og nå løftes den frem igjen gjennom landsbyprosjektet.

- Årets Åsnes-ambassadør skal være en som har bidratt til å markere Åsnes på en positiv måte, og satt kommunen og distriktet på kartet for nordmenn flest, sier Emil Rundberget.

Mange kandidater

Han er leder av Gjesåsen grenderåd og får støtte av sin søster, som er leder i Flisa grenderåd, Julia Heiberg. De to er fornøyde med at mange meldte inn forslag til hvem som bør bli titulert som Årets Åsnes-ambassadør i år.

- Selve tildelingen vil skje under Landsbytinget og Innflyttertreffet i Rådhuskinoen Kulturhus lørdag fra klokka 16.00, og jeg håper mange kommer for å få med seg hvem som blir tildelt denne prisen. Det er også et rikholdig program utenom prisene Årets Åsnes-ambassadør og Årets bedrift, sier Heiberg.

Dersom ikke din kandidat nådde helt opp, eller om du ikke rakk å melde inn forslag på hvem som bør bli hedret som Årets Åsnes-ambassadør, er det nye muligheter neste år. Men hvem som vant denne gangen får vi ikke vite før lørdag ettermiddag.