Solør Næringshage sammen med Åsnes kommune inviterer til næringstreff for å gi påfyll av gründertips og inspirasjon.

Blant annet kommer nyvalgt ordfører Kari Heggelund, AB-utvikling feirer 10 år og Per-Otto Sletten fra Flisa Trykkeri forteller om utviklingen i bedriften.

Daglig leder, Anette Strand Sletmoen håper mange blir med for en inspirerende start på dagen.

– Det er så viktig å møtes og snakke sammen vi som jobber med næring her i Solør - sammen blir vi sterkere. Dette er en helt uformell arena med et innholdsrikt program, hvor målet er samskaping i framtida. Jeg håper mange blir med og setter av et par timer denne morgenen, sier hun.

Næringstreffet er gratis og varer fra klokka 8-10, fredag 8. november på Kvisle Utviklingspark i Hof.