Solør Hus har kjøpt ei tomt på Nedre Kjølen sentralt på Flisa, som de planlegger å bygge ut med 18 leiligheter som er tilrettelagt for eldre. Utbyggingen er et samarbeid med KOBBL. 

- Målgruppa er 70 år og eldre. Gjennom samarbeidet med KOBBL planlegger vi å kunne tilby relativt rimeligere leiligheter enn det som finnes på markedet i dag. Det skal være boliger med en rimeligere inngangspris, som et tilbud til folk flest - ikke bare til de som har god økonomi. Det er mye spredt bosetting i vårt distrikt og vi antar at det er mange eldre som etter hvert vil bo mer sentralt og samtidig ha en enkel bolig. Det blir et leilighetskompleks på inntil 18 leiligheter i 4 etasjer, som vil ligge i nær tilknytning til omsorgsboligene som Åsnes kommune skal bygge. Det blir 11 3-roms leiligheter på rundt 60-65 kvadratmeter og 7 2-roms leiligheter på rundt 50 kvadratmeter, forteller Øystein Aurland i Solør Hus. 

Har søkt om dispensasjon

Nyhetene om dette prosjektet kom i slutten av februar og hva er status i dag?

- Nå er vi i forprosjektstadiet, vi har søkt kommunen om en dispensasjon på prosjektet. Vi søker om dispensasjon på blant annet antall etasjer og parkeringsmuligheter, som det kreves for at vi skal kunne sette opp blokka slik vi ønsker. Nå har vi mer grunnlag på plass og kan derfor holde et informasjonsmøte for de mange interesserte, sier Aurland. 

Dette prosjektet blir litt annerledes enn de andre blokkene på Flisa. 

- Ja, dette er planlagt som borettslagleiligheter. Det betyr at det blir andelsleiligheter, hver enkelt kjøper da en andel og resten finansieres via husleie. Inngangsbilletten for å kjøpe leilighet her, vil bli vesentlig lavere enn ved de andre løsningene som finnes på Flisa i dag, som er selveier-leiligheter. Kostnadene rundt dette vil vi legge fram på informasjonsmøtet vi skal ha på Victoria hotell onsdag klokka 18.00. Her er alle velkomne, om de meldt sin interesse før eller ikke. Vår intensjon med denne blokka, har hele tiden vært at den skal være lettere å kjøpe seg inn i og være enkel å bo i, forteller Aurland.