200 husstander i Åsnes får en av de nærmeste dagene invitasjon i postkassa til innflyttertreffet på biblioteket torsdag 26. januar fra klokka 18.00 til 20.00. Totalt var det 355 personer som flyttet til kommunen i fjor, og gjennom innflyttertreffet får de muligheten til å bli bedre kjent med kommunen og tilbudene som finnes.

- Blant de 355 personene er det et stort spenn både aldersmessig og hvorfor de flytter hit. En del er typiske tilbakeflyttere, mens andre flyttet hit av andre grunner, sier Nils Lindeberg i Åsnes kommune.

Gjennom innflyttertreffet får de bli kjent med grenderådene, de ulike aktivitetstilbudene, næringslivet og de får møte ordføreren. Ordfører Ørjan Bue er glad for at tilbudet endelig er på plass, og håper mange benytter muligheten til å bli bedre kjent med Åsnes.

- Endelig har vi fått i gang et opplegg rettet mot de som flytter hit. Dette er et arrangement i landsbyens ånd. Jeg gleder meg til å bli kjent med våre nye innbyggere, sier Bue.

Skal lodde ut premier

Invitasjonene som blir sendt ut med posten fungerer også som et lodd under arrangementet. Her vil de som kommer være med i trekningen av en familiedag i Gjesåsen klatrepark, en familiedag på snøscooter med Åsnes Finnskog snøscooterklubb og et gavekort på 1.000 kroner fra Folkets Steakhouse.

- Men klart. De som har flyttet hit har jo alt vunnet, smiler ordfører Bue.

I etterkant av innflyttertreffet skal dette evalueres, og det skal bestemmes hvordan treffet skal følges opp i årene som kommer i forhold til opplegg og kontinuitet. 

De som har flyttet til Åsnes i 2016 og mot formodning ikke skulle få invitasjon i posten i løpet av få dager kan ta kontakt med Nils Lindeberg på telefon 916 45 559.