1. mai skal markeres på tradisjonelt vis i Åsnes i år. Dagen starter med bekransning av bautaer, og klokka 12.00 blir det tog på Flisa.

- Demonstrasjonstoget starter på Rådhusplassen som vanlig, og går ned til Utsikten. Der er det bekransning av bautaer før turen går tilbake til Rådhusplassen via Åsnes sjukehjem, sier John Oppi.

Her blir det taler for dagen, og Oppi er fornøyd med å ha fått til en ungdomsappell i år.

- Hovedtaler for dagen er Gunn Randi Fjæstad. Hun er fylkespolitiker fra Stange, og Even Eriksen fra Trysil er ungdomstaler, sier Oppi.

«Arbeid til alle» er årets hovedparole, men også lokale paroler blir viktig.

- Jeg kan ikke røpe hvilke paroler vi har, men kan vel nevne at Sønsterud Bofellesskap er viktig for noen, sier Oppi.

Vil nå de unge

Selv om det har vært egen ungdomsappell i flere år er det vanskelig å nå de unge.

- Det er alltid et problem, men vi håper at flere unge ser viktigheten i denne markeringen, sier Oppi.

Veterangruppa i Åsnes Arbeiderparti har samling på Victoria Hotell klokka 16.00, og hit kommer Tone Merete Sønsterud for å tale. Det blir bevertning og allsang med Tommy Michaelsen.