• "HYTTERENOVASJON": Konteinerne er grønne og hvite, med informasjon om varslingssystem og andre relevante opplysninger.
  • TO NØKLER: Alle vil få to nøkler, og flere kan kjøpes for en ekstra kostnad.

Norske kommuner er lovpålagt å tilrettelegge for et fast punkt for avlevering av hyttesøppel. Grue kommune har hatt ordninga i flere år, Våler kommune har så smått satt i gang, og fra og med 1. juli er ordninga på plass også i Åsnes. Det er SOR, Solør Renovasjon, som vil håndheve ordninga i alle tre Solør-kommunene, slik at nøklene utlevert vil passe i konteinere på tvers av kommunegrensene. 

Nøkkel og plassering

Våler kommune har valgt å sende nøkler ut til hytteiere i posten, men i Åsnes kommune må du hente de sjøl på ett av fire utleveringssteder. Konteinerne er plassert strategisk rundt omkring i Solør-kommunene, gjerne langs typisk brukte reiseveger og i nærheten av hyttefelt. Skulle du allikevel ha hytta di slik at du ikke passerer noen av konteinerne utplassert i Solør, er det mulig å ta kontakt med kommunen din for å få til ei avtale med andre kommuner i nærområdet.

- Vi har jo mange hytter på Vestmarka i Åsnes og Våler, så vil vi prøve å få til ei avtale med Nord-Odal slik at de som for eksempel skal til Oslo slipper å kjøre stor omveg til et av returpunktene, forteller Langmoen, virksomhetsleder for tekniske tjenester i Åsnes kommune. 

Flere av returpunktene vil også være små miljøstasjoner, slik at det vil være mulig å levere papp, glass og metall, i tillegg til vanlig husholdningsavfall. Ellers er lukene små, laga for å ta imot søppel i vanlige plastposer. Farlig avfall, inventar eller ødelagte campingstoler må du kjøre på gjenvinningsstasjonen. 

Sjølkostnad

Det er uansett lurt å holde stasjonene reint for søppel og avfall som ikke hører heime der. Langmoen forteller at satsen for hytterenovasjonen er en såkalt sjølkostordning, og derfor vil hytteeiere holde satsen nede ved å følge reglene.  

- Det er hytteeierne sjøl som finansierer tilbudet. Vi skal ikke mjølke systemet for å finansiere andre ting, sier han. 

Sjølkost vil si at satsen, som i Åsnes kommune ligger på 650,- i året, kun går til å finansiere hytterenovasjonen, og satsen kan justeres ettersom tall og statistikk endrer seg. 

Har du derimot en avtale om sommer- eller ordinær renovasjon fra før, kan du beholde den. 

- Men det er billigere med hytterenovasjon, legger til Langmoen til. 

Lovpålagt alle  

Dette er noe som er lovpålagt alle hytteeiere, og det hjelper ikke om du har hytte i samme kommune som du har din vanlige adresse og renovasjonsordning. 

- Det er mulig å søke eller klage om pålegget. Det kan være feilregistreringer, manglende oppdateringer i våre eiendomsregistre, eller at noen har revet hytta si i mellomtida, men vi tar ikke hensyn til at du ikke bruker hytta di. Klagen vil behandles ut fra argumentet, men det er så enkelt som at hvis du har ei hytte så vil du få pålegget, forteller Langmoen, og legger til at tilfeller av klager vil behandles likt i alle tre Solør-kommunene.

Oversikt over punkter og mer informasjon om ordninga fås på den enkelte kommunes nettside eller sortere.no.