• FORSKJELLIGE FJÆRKRE: Det var høner og haner av forskjellige slag. Disse var mest fotogene.

På gården Bugarden i Knappum i Åsnes, var det torsdag inviterte til interesserte om hva "Inn på tunet"  kan tilby. Det er allerede 5 garder i Åsnes, hvorav 4 foreløpig er Inn på tunet-godkjent, mens det er 1 gård i Grue som er godkjent. For tiden er det ingen i Våler, men det har vært tidligere. Det var flere interesserte fra både Grue og Våler-skolene, mens Åsnes var representert ved blant annet varaordfører Kristian Botten Pedersen, men ingen fra skolene så vidt vi kunne se. 

Anne Pauline Skjelkvåle fra Fylkesmannen i Hedmark informerte de mange frammøtte om hva de kan tilby:

- Inn på tunet startet faktisk allerede i 1995, det var 4H i Vestfold som var først ute, da het det "Grønn omsorg". Inn på tunet ble et begrep i 2002. Stiftelsen Matmerk står for kvalitetssikringen, og det er mest fokus på HMS, det fysiske på gården, taushetsplikt i forhold til graderte dokumenter knyttet til brukerne av tilbudet. Alle gårder må godkjennes FØR de kan kalle seg en tilbyder av Inn på tunet, og det er ny revidering hvert 2.år. I Hedmark har vi 33 tilbydere, mens det er 381 i hele Norge. Vi ligger faktisk på 3.plass i forhold til antall og det er vi fornøyde med - vi ønsker å være ledende. Vi samarbeider med NAV og Høyskolen i Hedmark, forteller Skjelkvåle.

tverrpolitisk enighet

Det er en meget engasjert representant for Fylkesmannen, som fortsetter:

- Det er faktisk tverrpolitisk enighet om Inn på tunet! Vi har 4 prioriteringsområder: Integrering, barn og unge, psykisk helse og rusomsorg (Grønt arbeid) og mennesker med demens. Det er ingen aldersgrenser for Inn på tunet, du kan si det er "fra vugge til grav". Stange er langt framme på integrering og Løten langt framme på demens. Mens Elverum og Løten har kommet langt med satsingsområdet "barn og unge", sier Skjelkvåle.

Anette Strand Sletmoen er prosjektleder for nettverket i Hedmark:

- Nettverket består av tilbydere over hele fylket. Kvalitet på tjenesten er superviktig! I Åsnes har vi 4 godkjente foreløpig: Bryggerhuset Austvang i Hof, Bakåsen lille i Gjesåsen, Vestheim gård på Sletta og SolørTunet på Lauta ved Flisa. I tillegg jobber Bugarden her i Knappum for å få sin godkjenning snart. Det vurderes nå å opprette et eget Inn på tunet Innlandet SA, for at tilbyderne skal bli mindre sårbare, få øke kompetansen og bli en del av et større fagmiljø, smiler Sletmoen.

bugarden jobber for godkjenning

Ole Albert Eig og Mona Wiik, som begge driver Bugarden besøksgård, fortalte om historien bak og hva de tenker om framtiden:

- Det var min mormor og morfar som bygde gården i 1947, de livnærte seg på pelsdyr fram til ca 1970, både mink og rev. De hadde også noen melkekyr og høner, holdt på med skogsarbeid og litt med gress- og kornproduksjon. Det er 50 mål jord og 500 mål skog i dag, vi holder "kun" på med produksjon av gress nå. Men vi ønsker også å bli en Inn på tunet gård, vi er besøksgård og har et kraftverk i Flisa-elva som vi lever av pr i dag, forteller Ole Albert Eig.

- Vi har 13 ulike dyreslag her, vi har kjøkkenhage, grønnsaksåker og veksthus. Det er noe spesielt for de som er her, at de kan lage vafler av egg fra høner de akkurat har kost med. Det gjør at de forstår naturens gang, smiler Mona Wiik.

Fylkesmannen var klar på at Inn på tunet er en "vinn-vinn" situasjon, det er både næringsutvikling og samfunnsnyttig. Inn på tunet kan være et supplement til andre offentlige tjenester. Og det som også er viktig, det er fokus på det friske livet på gården og at det styrker mestringsfølelsen for de som er innom. 

- Det er også viktig at tilbyderne tilpasser seg behovene for de som skal bruke Inn på tunet. De må også ha motivasjonen til å hjelpe andre mennesker, det er ingen dugnadsjobb, avslutter Anne Pauline Skjelkvåle fra Fylkesmannen i Hedmark.