• SNART EN NY VERDEN: Bjerkesmoen på Arneberg og Hammeren mot Åslia, får fra neste sommer fiber til private hjem.

Prosjektet er et dugnadskonsept i regi av Eidsiva Bredbånd, hvor konseptet går ut på at beboere i planområde gjør en egeninnsats i form av graving og tilrettelegging for å få en akseptabel pris på utbyggingen. Åsnes kommune har bidratt med økonomisk støtte, slik at prosjektet kan sluttføres. 

Vermundsjøen har akkurat fått bedre mobildekning, og nå er det Bjerkesmoen - Hammeren som etter hvert får fiberutbygging. Det skjer positive ting i Åsnes!

- Når det gjelder fiberutbygging, er det flere måter dette kan gjøres på. Det er veldig kostbare prosjekter, så her på Bjerkesmoen og Hammeren som skal bygges ut i løpet av et års tid, så brukes et konsept som heter «Dugnadsfiber» i regi av Eidsiva Bredbånd. Det går ut på at Eidsiva ble kontaktet av ildsjelene her i området, mens ildsjelene sørger for dugnad og at folk tegner abonnement, forteller Otto Langmoen i Åsnes kommune.

Eidsiva tar den aller største kostnaden ved utbyggingen, men de klarer ikke å fullfinansiere prosjektet der det bor såpass få folk.

- Det betyr at husstander som tegner abonnement, betaler et etableringsgebyr og så blir det dugnad i form av graving av grøfter. Dette er absolutt et samarbeidsprosjekt mellom utbygger og husstandene, da i form av dugnadsgruppa, forteller Langmoen.

- dette skulle vært i gang for mange år siden!

Åsnes kommune ble forespurt om finansiering, da prosjektet ikke var helt finansiert.

- I utgangspunktet er disse prosjektene, som Eidsiva kjører en del av i Hedmark og Oppland, ikke avhengig av kommunal finansiering. Men akkurat dette prosjektet på Bjerkesmoen og Hammeren med ca 75 husstander, hvorav nesten 50 har tegnet avtale (nesten 70% tegning av abonnement), så manglet det noen midler for å få det realisert. Åsnes kommune har da sagt at vi tar det resterende beløpet som mangler, og det er ca 200.000 kroner. Det er veldig viktig for oss at vi får startet med fiberutbygging til private, for det skulle vi gjort for mange år siden! sier Langmoen.

Kommunen har også en søknad inne om statlige midler for videre utbygging.

- Alle kommuner har muligheten til å søke midler hos Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), og både fylker og kommuner har brukt å søke på dette i flere år. Alle kommuner i Hedmark har ligget litt «i bakevja», og har mye å ta igjen, vi har nesten ikke fiber til private i Åsnes eller Solør!  Nå har vi gjort en kjempejobb i år og det har også her vært i tett samarbeid med frivillige. De frivillige har klart å dokumentere hvor dårlig dekning det er på sin internettilkobling og all den dokumentasjon er det lagt stor tyngde på i søknaden, forteller Langmoen.

- stor tro på videre utbygging

Søknaden gjelder ikke utbygging i sentrum, men enda lenger ut i kommunen.

- Ja, det gjelder da utbygging der det er enda mer grisgrendt enn her, enda lenger fra sentrum og det er enda mer kostbart å bygge. Vi er da avhengig av statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, den kommersielle aktøren må ta sin del og abonnementene betaler etableringsgebyr. Det blir et kjempestort spleiselag og søknaden har vi stor tro på, sier en optimistisk Otto Langmoen.

Svaret på søknaden om statlige midler, forventes i løpet av september.