Mange må kikke en ekstra gang på veg til Skansen. For på skiltet hvor det før sto Skansen står det nå Bograngen.

For de som ikke er lokalkjent er det ikke rart om en begynner å lure. Skiltet dukket opp på morgenen 18. mai, og står enda. Det vil si at det har stått der i over én uke.

Så er spørsmål hvor lenge skiltet blir stående der. Dersom norske og svenske vegmyndigheter må saksbehandle og koordinere en flytting kan det ta sin tid...