Etter bekymringsmeldinger fra andre trafikanter valgte Statens Vegvesen fredag å ha kontroll rettet mot bønder og transport av landbruksmaskiner og innhøstingsvarer. 

- Fokuset var på landbruket fredag, og vi avdekket mange mangler i Solør. Vi kommer til å følge opp dette i høst, for dette må bli bedre, sier fagleder Geir Thomas Finstad i Statens Vegvesen.

Det har vært flere grove tilfeller bare den siste uken der landbrukstrafikken har vært farlig for andre trafikanter. Det som går igjen er for brede landbruksmaskiner på vei, manglende lastsikring og farlig utstyr montert i front på traktoren.

- Jordbrukerne bør ta seg selv i nakken og  ta trafikksikkerhet på alvor, sier Finstad.

I kontrollen ble en traktorfører anmeldt for manglende førerrett på traktor, og det ble gitt tre bruksforbud på grunn farlig frontlaster utstyr montert, for dårlig lastsikring og for manglende merking.

Dette ble avdekket i kontrollen:
- Litauisk fører uten førerrett for traktor.
- Gebyr manglende vognkort.
- Manglende skilt saktegående kjøretøy bak på traktorhenger.
- Kjennemerke feil plassert på traktor.
- Bruksforbud pallegafler i frontlaster.
- Bruksforbud lastsikring.
- Defekt kjennemerke som må byttes.