Flisa AIL er på god vei til å bygge seg opp igjen etter en tung periode. Dugnadsinnsatsen og viljestyrken i idrettslaget har vært enorm for å få til tidenes snuoperasjon. Nå har SolørRadioen gått inn som idrettslagets nye hovedsponsor. 

- Jeg synes det er utrolig spennende, og vi gleder oss veldig til å samarbeide med Bjørn-Martin og SolørRadioen. Avtalen er både viktig og stor for oss. Dette gir oss muligheten til å profilere arrangementene som skjer hos oss enda mer, gjennom hele året, sier Tore Huuse Øwre, leder i Flisa AIL.

FELLES EVENT

I tillegg til bidrag i kroner og øre, innebærer også avtalen også en betydelig markedsføringspakke. Idrettslaget og SolørRadioen skal også samarbeide om ett felles årlig event, i form av en fest.

- Vi vet at både Bjørn-Martin og SolørRadioen har gode tradisjoner i forhold til det å arrangere noe. Vi stiller med mannskap, mens han arrangerer og skaffer musikk og underholdning. Jeg har god tro på gode arrangementer som gir inntekter til idrettslaget, men som også bidrar med noe positivt til bygda, forklarer Øwre.

Bjørn-Martin Brandett i SolørRadioen, gleder seg stort til å trappe opp samarbeidet med Flisa AIL.  

- Vi har bidratt til Flisa AIL gjennom mange år, og synes det er morsomt at vi nå kan trappe opp. Vi skal bidra til at idrettslaget øker sine inntekter. Både gjennom rene kroner, markedsføring og tilrettelegging for at de kan gjøre gode penger på dugnad. Dette for eksempel gjennom radiofester, sier Brandett.

SAMARBEIDER MED FLERE

I tillegg til avtalen med Flisa AIL, samarbeider SolørRadioen tett også med andre idrettslag i Solør. 

- Når det er sagt bidrar vi til idrett i hele Solør. For eksempel sponser vi håndballen i Grue, fotballen på Braskereidfoss, fotballen på Kjellmyra og en del rallycross-utøvere. Men dette er helt klart den største avtalen, og det er jo hit flest i Solør sokner også, sier Brandett.

Avtalen med Flisa AIL har en verdi på rundt 100 000 kroner årlig, og er inngått over en periode på fem år. Flisa AIL er opptatt at samarbeidet skal styrke begge parter.

- Det skal være attraktivt å samarbeide med oss. Vi ønsker å være en god samarbeidspartner for de som hjelper og støtter oss. Det er viktig at vi også bidrar med noe tilbake, mener Øwre.

«SolørRadioen Arena»

Flisa AIL har ikke hatt noen anleggssponsor siden Glåmdal Bilsenter gikk konkurs for 2,5 år siden. Nå skal altså hele anlegget rundt Bjørkheim døpes om til «SolørRadioen Arena».