Telenor-direktør Bjørn Ivar Moen og flere fra ledelsen i Telenor var fredag 22. mars på besøk i Åsnes for å se nærmere på jobben som er gjort med høyhastighetsbredbånd i Åsnes.

Det startet med utbygging av mobildekning i 2014, og kommunen har medvirket i bygging av to master på Sjøliknappen og nord for Vermundsjøen. Så fort snøen går skal ytterligere en mast bygges på Hof Finnskog.

- I tillegg er det etablert flere sektorer i eksisterende master. Det betyr at mobildekningen har blitt vesentlig beder i Åsnes siden prosjektet startet i 2014, sier Otto Langmoen, sektorleder for samfunnsutvikling i Åsnes kommune.

Ingen husstander hadde fiber

I 2017 var det ingen husstander i Åsnes som hadde tilgang på fiber. Høyhastighetsbredbånd er svært viktig for å tiltrekke seg nye innbyggere og å være en attraktiv bokommune. På ett år klarte Åsnes å klatre fra 0 til 77 prosents fiberdekning.

- Åsnes har en dramatisk nedgang i folketallet. Det bor mange eldre her, vi produserer for få barn og det dør for mange. Høyhastighetsbredbånd og fiber skal gjøre det mer attraktivt å bo i kommunen, sier Langmoen.

Langmoen roser ildsjelene for jobben som er gjort med fiberutbygging så langt. Folk i Åsnes har kartlagt hvor dårlig dekningen er, og ildsjeler har gått rundt med lister for å få samlet inn data. Telenor-direktøren fikk også høre om landsbyprosjektet, og om hvordan dette har engasjert folk i alle grender i kommunen.

Ordfører Ørjan Bue fortalte at befolkningsnedgangen i Åsnes har pågått i 40 år, og at fortettingen på Flisa virkelig har skutt fart. Men det er ikke plass til alle på Flisa.

- Flisa vokser fort, og alle i Åsnes kan ikke bo på Flisa. Det er viktig å kunne bo i grendene, og da trenger vi fart på bredbåndet, sier Bue.

Opptatt av ildsjelene

Også Jørgen Bjune i Telenor var opptatt av å rose ildsjelenes innsats i Åsnes. Det har vært avgjørende at folk i grendene har vært på og medvirket i utbyggingen som pågår.

- Her kjenner folk hverandre og kan påvirke slik at folk tegner seg opp. Når utbyggere ser avstandene i Åsnes tenker de fleste at det ikke er mulig å bygge fiber til alle her. Nå bygger vi Åsnes vestside, og ingen trodde at noen skulle klare å bygge her, sier Bjune.

Mobildekning i Åsnes har blitt betydelig styrket de siste årene, og Ronja Lørendal i salgs- og kommunikasjonsavdelingen forteller det er viktig for å sikre Telenors alltid på nett garanti.

- Særlig er vi avhengig av mobildekning der fasttelefon kobles ned. Det er ikke særlig moro å få manglende mobildekning i fleisen da vi forteller at de kan gå over på mobile løsninger, sier Lørendal.

Første kommune uten kobber?

Telenor-direktøren lot seg imponere over innsatsen som er lagt ned, og kastet ut en idé som både Åsnes kommune og de ansatte i Telenor lot seg inspirere av.

- Kanskje Åsnes kommune kan bli den første kommunen i Norge som kobler vekk det gamle kobbernettet? Teknologien er gammel, det er dyrt og vedlikeholde, og det er vanskelig å få tak i deler, sa Moen.

Både Langmoen og Bjune var enige i at det kunne være et interessant prosjekt.

- Det hadde vært helt rått om Åsnes var først til å koble ned kobberen. Det er noe vi bør se nærmere på, sa Bjune.