• NYANSATT: Thea som har vokst opp i Våler ble i fjor ansatt som administrativ leder i Salutis HMS.
  • LEDERROLLE: Trond er styreleder og daglig leder i
    Salutis HMS, og nå også daglig leder i Salutis Psykologi.

Trond har bakgrunn som yrkesoffiser gjennom ti år, og etter det jobbet han som personalsjef i både NSB, Forsvaret og Nammo, før han ble spurt om å jobbe i HMS Øst. Etter oppkjøp av Solheim HMS-senter på Lørenskog og HMS-gruppen i Bergen, ble det nytt navn – Salutis HMS – fra høsten i fjor. 

- Vi måtte bytte navn fra HMS Øst, ettersom vi også er tilstede i Bergen, Oslo og Akershus. Den latinske betydningen av Salutis HMS er blant annet sikkerhet, helse og velvære, så det er et bra navn å bruke på en bedrifts- helsetjeneste. Vi er i tillegg en stor kursarrangør og vi driver også med bedriftsutvikling. Vi har rundt 1.100 medlemsbedrifter, og av disse er det 24 kommuner. Vi holder rundt 500 kurs i året, så det er stor aktivitet for de 36 ansatte vi er i dag, forteller Grønvold. 

Flere og flere bransjer blir pålagt å ha bedriftshelse-tjeneste, men ikke alle har kommet så langt. 

- Det stemmer, det er faktisk rundt 60 prosent av de virksomhetene som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste etter norsk lov som ikke har det, og det er betenkelig. Det er gjerne de mindre virksomhetene det er snakk om, mens de større har ting på plass. Det er noen som er fritatt fra å ha bedriftshelsetjeneste, men de aller fleste bedrifter og virksomheter er pålagt å ha det. Er du usikker på om din bedrift er pålagt å ha det, anbefaler jeg å gå inn på Arbeidstilsynets eller våre hjemmesider, så finner du svaret der, forklarer Grønvold. 

Salutis Psykologi er det nyeste tilbudet, og det erstatter Hamar Psykologkontor fra 1. januar 2018.

- Det å drive bedriftshelsetjeneste, handler om å jobbe med det fysiske arbeidsmiljøet, slik at ikke ansatte i virksomhetene skader seg på kort eller lang sikt. Det psykiske arbeidsmiljøet blir mer og mer aktuelt, og det er svært mange som skader seg i forhold til det psykiske arbeidsmiljøet.  I så måte ser vi et behov for at folk skal få hjelp når de trenger det. Salutis Psykologi er etablert og operativt, og der er noe av konseptet at du skal få hjelp på dagen hos en dyktig psykolog! sier Grønvold, som også er daglig leder i Salutis Psykologi. 

Hjemmesiden til Salutis Psykologi er under utarbeiding og vil gi et nytt tilbud til privatpersoner i Hedmark, Oppland og kunder i Salutis HMS. 

-På hjemmesiden vil det bli mulig å kommunisere direkte med psykolog, og det blir noe lignende Skype for de som kjenner det. Salutis Psykologi har vi stor tro på, og dette er et samarbeid mellom Salutis HMS som eier 50 prosent og de resterende 50 prosentene eier «Senter for stress og traumepsykologi» i Oslo. Vi har nå avtaler med 11 psykologer, og jeg antar – hvis vi nå vinner en stor kontrakt, som jeg har stor tro på at vi vinner, så vil det være 8 til 10 psykologer ansatt tidlig neste år på Hamar og Gjøvik, sier Grønvold. 

De fleste av de ansatte har utdanning innenfor helseområdet: leger, sykepleiere, fysioterapeuter og ergoterapeuter. I tillegg har Salutis HMS flere med utdanning og bakgrunn innenfor ledelse, organisasjonsutvikling og psykososialt arbeidsmiljø.