Fra Flisa grenderåd har det de siste årene blant annet blitt gitt midler til snøscooter til Vestsiden vel, barnepark på Flisa og flytebrygge på Nergrenda.

Tirsdag 14. februar klokka 19.00 inviterer grenderådet til nytt grenderådsmøte, og denne gangen i Rådhuskinoen kulturhus. Her håper de at mange kommer med nye innspill til hvordan Flisa skal bli et enda bedre sted å bo.

- Det blir orientering om ferdige prosjekter og status på pågående arbeid. Alle som møter opp har også anledning til å fremme nye ideer og lage egne prosjektgrupper. Det er i år som tidligere satt av et sekssifret beløp fra kommunen til disponering av kommunens fire grenderåd, skriver Flisa grenderåd i en pressemelding.

Alle som har postadresse 2270 Flisa er velkommen til møtet. På grenderådsmøtet i juni 2016 var det bare 20 av de omlag 1.600 innbyggerne på Flisa som møtte opp. Nå håper styret i grenderådet at denne trenden har snudd.

- Vi har ikke lykkes med å finne hva som må til for å skape engasjement. De unge er aller vanskeligst å nå fram til. Det er synd da det nettopp er de som kan fortelle oss hva vi mangler for at de skal flytte tilbake, sa leder i Flisa grenderåd, Hilde Heggelund, til iSolør.no den gang.