Statens vegvesen oppfordrer trafikantene til å senke farten.

Det handler om å gi barna en trygg og sikker skolevei.

- Skolestartskilt og bannere skal minne bilførerne om at de må senke farten når de passerer skolebarna. Samtidig har alle førsteklassingene fått utdelt oransje skolesekker som skal gjøre dem ekstra synlige, sier Jørn Claudius i Statens vegvesen.

Ved skolene vil de trafikkansvarlige ta imot barna på en sikker måte når de skal krysse veien eller gå av og på skolebussene.

Trafikkontroller langs skoleveiene

I de første skoleukene vil politiet og Statens vegvesen intensivere kontrollene langs skoleveiene. Det fokuseres på fart, bruk av bilbelte og parkering ved skolene.

- Mange foreldre kjører barna til og fra skolen selv om skoleveien er tilrettelagt med fortau eller gang- og sykkelvei. Det skaper mye biltrafikk rundt skolene, som igjen kan føre til trafikkfarlige situasjoner, sier Jørn Claudius.

- Flere skoler har opprettet egne plasser for av- og påstigning for elevene. Ved å benytte disse plassene blir det sikrere for barna å ferdes i skolens nærområde, opplyser han.

Helsegevinstene ved å gå eller sykle er i tillegg så store at barna ikke bør kjøres selv om foreldrene skal samme vei.

En nasjonal dugnad skal skape bilfrie soner rundt landets skoler.

– Vi ønsker at flest mulig barn skal sykle og gå til skolen og at de skal ha en trafikksikker skolevei. Sykling og gåing blir viktige transportformer i framtida og vi må legge til rette for barna fra dør til dør, sier Marit Brandtsegg, direktør for trafikksikkerhet, miljø og teknologi i Vegdirektoratet.

Hjertesoner skal skape trygge skoleveier

En «Hjertesone» er en bilfri sone rundt skolen. Barn som kjøres må slippes av på markerte stopp- og hentesteder utenfor denne sonen. Det skaper trygghet og inspirerer foreldre, elever og skoleledelsen til samarbeid. «Hjertesonene» skal først og fremst sikre trygge og attraktive skoleveier for barn.

Bak initiativet står Trygg Trafikk, Politiet, Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Miljøagentene, Syklistenes Landsforening, Helsedirektoratet og Statens vegvesen.

iSolør oppfordrer som Statens vegvesen ALLE om å senke farten.

Det er 70 førsteklassinger i Åsnes, 86 åttendeklassinger på Åsnes ungdomsskole og til sammen er det 696 grunnskoleelever som i dag har funnet vegen til Åsnes-skolene, fordelt på 462 elever på barnetrinnet og 234 elever på ungdomstrinnet (Kilde: Åsnes kommune).