Norske kommuner bosatte nesten 5.000 flyktninger i 2018. 83 prosent av alle flyktninger ble bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold. Dette er en oppgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med 2017. I Solør bodde det totalt 1.091 innvandrere i 2018.

- Dette er gode nyheter. Rask bosetting av flyktninger legger grunnlag for raskere integrering i lokalsamfunn. Jeg vil berømme innsatsen til norske kommuner i arbeidet med bosetting og integrering av flyktninger, sier Halwan Ibrahim, avdelingsdirektør for bosettings- og kvalifiseringsavdelingen i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratets målsetting er at 90 prosent av alle flyktninger skal være bosatt innen seks måneder etter vedtak om opphold.

Av tallene går det frem at Grue kommune er Solør-kommunen som har høyest andel innvandrere av befolkningen. Her hadde 8 prosent av befolkningen innvandrerbakgrunn. Tallet for Våler er 7 prosent og for Åsnes 6,3 prosent.

Befolkning i Grue 2018:

  • Innvandrere: 378
  • Norskfødte med innvandrerforeldre: 56
  • Øvrig befolkning: 4.306

Befolkning i Våler 2018

  • Innvandrere: 256
  • Norskfødte med innvandrerforeldre: 23
  • Øvrig befolkning: 3.401

Befolkning i Åsnes 2018:

  • Innvandrere: 457
  • Norskfødte med innvandrerforeldre: 59
  • Øvrig befolkning: 6.763