• MANGE ØVELSER: Det er mange typer øvelser en kan gjøre i tufteparken. De kan du lese mer om i oppsatt skilt på stedet.

Omlag 300.000 kroner har den nye tufteparken mellom Åsneshallen og Solør videregående skole på Flisa kostet. Men regninga blir på ingen måte delt ut til brukerne.

- Her har vi fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen Hedmark som har vært hovedbidragsyter. Men også Lions Club Åsnes og Landsbyen Flisa har bidratt økonomisk til å realisere dette prosjektet, sier Julia Heiberg, som er leder i Flisa grenderåd.

Utviklet av Lasse Tufte

Tufteparken er et konsept utviklet og ledet av Lasse Tufte. Det hele startet i 2011 da ideen bak prosjektet ble til. Lasse Tufte i sammen med Suveren Rørmøbelfabrikk AS brukte ett år på å tegne, utvikle og ordne alle formaliteter rundt etableringen av en utendørs treningspark i Asker, fra ide til virkelighet. Samtlige 9 apparater i Tufteparken er utviklet basert på erfaringer og internasjonale standarder på høyder og gripeflater.

- Det er et godt gammeldags klatrestativ som er bygget opp rundt øvelser hvor en kan trene hele kroppen. Underlaget er mykt og fallsikkert, så om en skulle dette ned blir en ikke skadet, sier Heiberg.

Ved tufteparken er det også satt opp et skilt som viser hva slags øvelser en kan gjøre i parken. At tufteparken er bygget mellom Åsneshallen og skolen er ikke tilfeldig.

- Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Solør videregående skole og grenderådet. Her får vi til et bedre tilbud til både ungdom i skolesammenheng og for voksne som er i området ved Bjørkheim. For eksempel kan folk trene mens de har barn på treninger, sier Heiberg.

SKal stå i mange år

Tufteparken er vedlikeholdsfri, og tåler både vær og vind gjennom hele året. Med det er parken klar til å ta i mot gjester både sommer og vinter.

- Men parken ligger kanskje litt gjemt for mannen i gata. Derfor ønsker vi å gå ut i media og informere om denne nå. Den er gratis å bruke, og alle er velkommen. Men rydd opp etter deg, og ta med søpla, smiler Heiberg.

Tufteparken er en inkluderende sosial arena i like store grad som en treningspark, med et konsept utviklet slik at alle kan utføre alle grunnleggende øvelser uavhengig av treningsbakgrunn.