Totalt er det 197 kilometer som får nytt og tryggere asfaltdekke i løpet av 2018. Statens vegvesen har et budsjett på 150 millioner kroner, og i Solør er det fylkesveg 455 mellom Glorvigen og Rokkerud som får det største løftet.

På strekningen er det 9,1 kilometer som får nytt asfaltdekke denne sommeren. Også et område ved Sønsterud skole og miljøgata i Kirkenær sentrum skal asfalteres denne sommeren.

- Gode vegdekker med lang levetid gir økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og lavere transportkostnader. For trafikantenes skyld er vi derfor opptatt av å få mest mulig kvalitetsasfalt for pengene, sier prosjektleder Torgrim Dahl i Dekkeprosjektet i Statens vegvesen Region øst.

Starter opp i mai

Asfaltarbeidene vil pågå fra begynnelsen av mai til slutten av september. Vedlikeholdsarbeid på fylkesvegene blir gjort på oppdrag fra Hedmark fylkeskommune. I år skal i alt 142 km fylkesveg i Hedmark få nytt dekke. Fylkeskommunen bruker 93 millioner kroner på dette.

- Vi gleder oss stort over å kunne bidra med et skikkelig løft, og mange kilometer med asfalt i Hedmark. Men vi er fortsatt bekymret for flom. Blir det store skader på veiene kan det bli nødvendig å omprioritere og endre planene som er lagt, sier fylkesråd for miljø og samferdsel i Hedmark, Anne Karin Torp Adolfsen.

I tillegg til nytt dekke, brukes 22,5 millioner kroner på vegmerking på riks- og fylkesvegene i Hedmark i år.