Det var 18 arrangementer og festivaler som hadde søkt fylkeskommunen om støtte til videreutvikling. Av disse søknadene var 6 som fikk positivt svar, og SolørMartn var altså en av de som ble tilgodesett med 200.000 kroner.

Her er de 6 som fikk støtte:

SolørMartn, Flisa - 200.000 kroner

Livestock, Alvdal - 200.000 kroner

Kirsten Flagstad festival, Hamar - 200.000 kroner

Movies on War, Elverum - 200.000 kroner

AnJazz, Hamar - 100.000 kroner

Kongsfesten, Kongsvinger - 100.000 kroner

Det ligger mye arbeide bak søknaden, og Solør Næringshage har vært sterkt delaktig i arbeidet. 

- Vi så at fylkeskommunen hadde ekstra midler de skulle fordele i år på de store arrangementene i Hedmark, og vi fikk da med oss Solør Næringshage på jobben med søknaden. Det endte jo veldig positivt og 200.000 kroner fikk vi til videreutvikling, smiler Odd Erland Dalen i SolørMartn. 

Daglig leder i Solør Næringshage, Thor Arnstein Berg, har vært med på hele søknadsprosessen.

- Vi har lagt vekt på det vi mener SolørMartn faktisk er, og det er en stor folkefest for hele Solør. Martn er utrolig viktig for lag og foreninger, butikkene og for alle oss som bor her. SolørMartn er også utstillingsvindu nr. 1 for Solør! forteller Berg.

- et av landets største gratisarrangement

Ettersom det gledelige budskapet om ekstrabevilgningen er ganske ferskt, så er ikke detaljene helt på plass.

- Vi har forespeilet en del punkter i søknaden, som gjør at vi mener at SolørMartn kan heves enda et par hakk. Det som ligger til grunn, er jo at vi ønsker å få enda flere folk til å besøke SolørMartn i framtida. Vi ønsker også å etablere noen nye ting, som gjør at Martn blir enda bedre i årene som kommer,  forteller Dalen.

Det blir ikke snakk om å bruke hele beløpet til EN ekstra stor artist neste år.

- Nei, det skal vi ikke og da ville nok noen også sagt stopp, smiler Dalen.

Hvorfor SolørMartn er en av 6 arrangører som har fått ekstrabevilgning, har de ikke fått noe skriftlig forklaring på - foreløpig.

- Nei, det har vi ikke. Men årsaken er nok en veldig god søknad og vi har lagt fram realitetene og hva vi mener må til for å få enda flere besøkere i årene som kommer, sier Dalen.

- En av årsakene jeg har hørt, er at de ser på det som veldig positivt at SolørMartn er et av landets største gratisarrangement, forteller Berg.

Dagens gladnyhet kom altså bare et par uker før årets SolørMartn starter torsdag 29. juni.