• POPULÆRT: Motorsport her i Solør har blitt mer og mer populært, og miljøet er bra.
  • VIKTIG MED REKRUTTERING: Tommy Bonsak, leder for Haslemoen Motorsport klubb sier det er viktig å rekruttere sporten, og da er det også viktig med et godt tilbud. Noe han føler Haslemoen Motorsport klubb har.

Haslemoen motorsport klubb jobber hele tiden med å utvikle banene som utøverne kjører på, og mange av jobbene blir gjort på dugnad. Leder for Haslemoen motorsport klubb Tommy Bonsak sier pengene har kommet godt med.

- Pengene vi fikk i 2017 skal brukes til å bygge et utøverdepot på banen, så gress og lage en grusvei inn til depotet. Vi skal også videreutvikle klubbhuset med garderober og dusjer til utøvere under arrangementer. Dette er noe vi har måtte leie på de løpene vi har arrangert, sier Tommy Bonsak.

Sparebankstiftelsen eier rundt 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter. Visjonen til DNB er «Vi utløser gode krefter».

- Det blir mye dugnadstimer for å få et bra anlegg for utøvere i alle aldersgrupper. Mye av jobben ble gjort før vinteren kom, men resten blir gjort så fort våren kommer, sier Bonsak.

Noe også for de minste

Haslemoen motorsport klubb har en flott motocrossbane, en flott barnebane og et freestyle motocrosshopp med ramper. Bonsak forteller at det er ekstremt viktig at de har et flott anlegg som folk trives i.

- Vi ønsker rekruttering, så derfor er det viktig å ha en morsom og lærerik bane for de minste også. I tillegg til utvikling av anlegget har vi hatt ett opplegg med organisert trening med en profesjonell trener en kveld i uka. Dette kommer vi til å fortsette med. Dette er veldig nyttig både for nybegynnere og de som har kjører erfaring, sier Bonsak.

Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB har kommet veldig godt med forteller Bonsak. Men klubben har fortsatt en stor jobb foran seg med å skaffe inntekter til klubben for å ferdigstille og drifte anlegget.