Ildsjelene i Flisa Skateboard Klubb har jobbet lenge for å få til en egen skatepark på Flisa. Nå er drømmen snart en realitet. Med Frifond sin bevilgning på 35.000 kroner nylig har klubben 73.000 kroner å disponere til bygging av skatepark.

Fra før har Grue Sparebank bidratt med 10.000 kroner, og Flisa Grenderåd 28.000 kroner.

- Vi er i gang med å bygge ramper, men hvordan vi skal bruke alle pengene er ikke bestemt ennå. Vi må ha et møte, sier Ådne Wien Midtsundstad.

Avtale med idrettslaget

En avtale med Flisa Allianseidrettslag gjør at Flisa Skateboard Klubb får disponere området hvor det er skøytebane om vinteren til skatepark sommerstid.

Facebook er kanalen, og her har klubben en egen Facebook-side. Via denne formidles det når skaterne kan treffes, når det er dugnader og annet.

- Nå er vi glade for tilskuddet fra Frifond og at folk får informasjon om oss. Vi vil gjerne ha flere skatere med på laget, sier Wien Midtsundstad.