• VIL BLI FLERE : Solør-kommunene jobber hardt for å trekke flere innbyggere til Solør. Onsdag 16. november inviterer de til informasjonsmøte og mingling på Hard Rock Cafe i Oslo. Der lokker de med gratis mat og drikke.

Nylig ble det kjent at Grue kommune er tildelt 410.000 kroner til forprosjekt for stedsutvikling på Svullrya. Forprosjektet har en total kostnadsramme på 823.000 kroner, og forutsetter at kommunen spytter inn halvparten selv. Det vil først bli avgjort til våren. 

- Forprosjektet igangsettes for å finne svar på hva som skal til for å skape helhetlig og god stedsutvikling på Svullrya og om det er hensiktsmessig å starte et hovedprosjekt, opplyser Anita Sæthre Goplen, prosjektleder i Grue Kommune. 

Hun ble nylig ansatt i kommunen for å jobbe med bolyst og innbyggerrekruttering.

KAN BRUKES HELE ÅRET

Det har lenge vært diskutert et stedsutviklingsprosjekt på Svullrya og Finnskogen, og er tema i kommuneplanen med definerte målsetninger både for arealbruk og for utviklingstiltak.

- Svullrya regnes som senteret for den skogfinske kulturen på Østlandet, og har stor kulturhistorisk verdi. Noe som må stå sentralt i et eventuelt stedsutviklingsprosjekt. Svullrya og Finnskogen for øvrig kan benyttes som besøksmål gjennom hele året for jakt og fiske, rekreasjon, naturopplevelser, og for å delta på kulturarrangementer, sier hun. 

Målet med forprosjektet er å avklare hvilke muligheter som ligger i et stedsutviklingsprosjekt på kort og lang sikt. I tillegg til å utarbeide en statusanalyse som beskriver Svullryas kvaliteter, utfordringer og muligheter. Man skal også definere mål for et eventuelt hovedprosjekt, og valg av områder det skal fokuseres på.

TAR VARE PÅ KUNST OG KULTUR

- Vi skal avklare hva slags posisjon og funksjon Svullrya skal ha i og for Finnskogen. Med bakgrunn i det store og viktige innslaget av kunst og kultur i området bør også forprosjektet finne svar på hvordan et stedsutviklingsprosjekt skal ivareta og bidra til å formidle slike uttrykk, forklarer Goplen. 

Planen er at kommunen skal ta stilling til å om man ønsker å gå for prosjektet eller ikke i mai neste år. Om man velger å gå for prosjektet skal det inn i økonomiplanen for 2017 til 2020.

Fakta

PROSJEKTGRUPPA:

  • Johny Solvang, enhet for landbruk, næring og teknikk
  • Stein Sorknes, representant for Svullrya
  • Anita Sæthre Goplen, prosjektleder.