• 1. KLASSE: Tina Madelen Hagen Spigseth er årets eneste 1.-klassing ved Solør Montessoriskole på Arneberg.
  • JOBBER SAMMEN: Skolen er delt inn i 1.- til 4.-klasse, og 5.- til 7.-klasse. Her fra klasserommet til storskolen.

I skoleåret 2018/2019 er det 18 elever som går på Solør Montessoriskole på Arneberg. Ledelsen på skolen er på ingen måte redd for at kravet om 15 elever for fortsatt drift skal bli et problem. Neste år har de åtte barnehage- elever som starter i 1.-klasse, og i tillegg forventer de at noen nye kommer til.

- Skolen vår er oppdelt i 1.- til 4.-klasse og 5.- til 7.-klasse. De yngre elevene lærer veldig mye av de eldre, og elevene følger pensumet for sitt skoleår på samme måte som de offentlige skolene, sier Emelie Øveråsen Bergström.

Praktisk læring

Montessoripedagogikken går blant annet ut på at elevene skal lære ved hjelp av praktisk erfaring. For eksempel kan det handle om å gjøre fysiske matteoppgaver, før pensummet fortsetter i bokform. Caya Haarbrink er ny lærer ved skolen, og har lang fartstid fra montessori- skoler andre steder i landet.

- Montessoriskole er veldig bra på grunn av blant annet høy lærerdekning. Her på Arneberg er vi én lærer på seks elever. Vi har alltid all verdens tid til å følge opp barna. For foreldrene koster det ikke ett øre mer enn offentlig skole, og skoleskyss fungerer også på samme måte som i en offentlig skole, sier Haarbrink.

Hun kommer opprinnelig fra Nederland, men har bodd i Norge i 20 år. Den nye jobben i Solør trives hun i.

- Jeg startet her i august, og flyttet til Flisa i år. Barna her snakker om helt andre ting enn der jeg jobbet før. Her går det i ulv, grustak og jakt, smiler Haarbrink.

Hun har en ordning med elevene på at de lærer henne én solungsetning i uka, mot at elevene kan få lære noen nederlandske uttrykk fra Haarbrink. Det ser ut til å være en suksess for begge parter.

Alle tre kommuner

Blant de 18 elevene kommer to fra Våler og fire fra Grue. Med minst åtte nye førsteklassinger neste år vil enda flere elever komme fra nabokommunene. 

Skolen har i år kun én førsteklassing men det mener hverken foreldre eller ansatte ved skolen er et problem.

- Foreldrene er superfornøyde, og hun har gått barne- hage her på Solør Montessori og kjenner medelever og ansatte fra før, sier Haarbrink.

Hovedopptaket til neste skoleår gjøres i november, men hos Solør Montessoriskole er det kapasitet og mulig å starte gjennom hele året.

- De som vil vite mer om montessoripedagogikk må bare ta kontakt, sier Øveråsen Bergström.