Næringstoppene i Solør som står bak Facebook-gruppa «Ja til Solør Kommune» har laget en nettundersøkelse for å kartlegge hva folk i Solør ønsker. I Åsnes og Våler er det en klar overvekt av folk som ønsker én Solør-kommune, mens det i Grue er 50/50.

Det gir likevel et ganske annet signal en det politikerne i Grue sier. De fleste politikerne ønsker nemlig primært at kommunen skal gå til Kongsvinger dersom en sammenslåing er nødvendig.

Anita Madshus bor i Grue og er én av drivkreftene bak kampanjen.

- Noen sier at tallene ikke er nøytrale fordi det er vår aksjon som står bak undersøkelsen. Men vi har oppfordret folk til å dele den på Facebook for å nå alle deler av befolkningen. Nesten 1.000 personer har svart på undersøkelsen, og vi mener den er representativ, mener Madshus.

Da Sentio presenterte innbyggerundersøkelsen sin på Svullrya denne uka kunne de fortelle at det var spurt 200 innbyggere i Grue, og at det var et representativt utvalg for Grue kommune.

- Vår undersøkelse har over 300 i Grue svart på. Det betyr at den er representativ, sier Madshus.

I skrivende stund er tallene følgende:
Åsnes: 93 prosent for Solør-alternativet
Grue: 49,7 prosent for Solør-alternativet
Våler: 67,1 prosent for Solør-alternativet

Madshus er glad for at Solør-alternativet kom på banen, og tror nå alternativet blir tatt på alvor.

- Det var ingen som snakket særlig om Solør før vi kom på banen. Dette er et reellt alternativ, og det beste for alle tre kommuner dersom en sammenslåing er nødvendig, sier Madshus.