Helsedirektoratet har bevilget midler til Våler kommune for at kommunen skal skape mer aktivitet for seniorene som bor her. For å kartlegge hva seniorene ønsket seg ble det sendt ut en spørreundersøkelse til 930 seniorer, og av disse svarte over 15 prosent på hva de ønsket seg.

- Vi er veldig godt fornøyd med svarprosenten. 138 svar er veldig bra sett i sammenheng med andre undersøkelser, sier Marion Engeli som er prosjektkoordinator i Våler kommune.

Vil utabigds

I undersøkelsen kommer det frem at seniorene gjerne ønsker seg turer ut av bygda.

- Turforslagene har fått mange flere stemmer enn de lokale aktivitetene. Det er klart at med turer så lever en på opplevelsen både før, under og etter. Samtidig er det jo veldig sosialt å dra på tur sammen, sier Engeli.

Bygdekino er også et annet sterkt ønske, og ønsket er allerede oppfylt. For kinoene er allerede bestilt.

- Vi skal vise filmer både i biblioteket og Kommunelokalet. Sted kommer litt an på hvilken film det er og interessen rundt det. Men abonnementet med bygdekinoen er allerede tegnet, forteller Engeli.

Selv jobber hun med prosjektet frem til 1. juli. Hva som skjer etter det er foreløpig litt uvisst.

- Det jobbes med å søke midler til og forlenge prosjektet. Det er et ønske om et toårs engasjement, men om vi får midler er litt tidlig å si. Uansett håper jeg at noen kan ta over for meg å føre prosjektet videre, sier Engeli.

Vant 1.000 kroner

En som allerede har vunnet er Haldis Magnes. Hun var blant de 138 som svarte på undersøkelsen, og vant et gavekort på 1.000 kroner som følge av det.

- Gavekortet ble trukket ut i Stallen, og kan brukes hos én av de næringsdrivende i Våler, smiler Engeli.

Bakgrunnen for prosjektet er en stor folkehelseundersøkelse i Norge som ble lagt frem i juni i fjor. Den viser at den største trusselen for folkehelsa i Norge blant seniorer er ensomhet.