Banken har fra målingene startet opp i 2010, vært blant de bedre bankene i Norge. Spesielt fra 2015 og til i dag har det vært en stigende kurve, og dette har i år gjort seg utslag i tidenes beste resultat.

Grue Sparebank oppnår 94 poeng i en kombinasjon av kundenes tilfredshet og preferanse (foretrukkenhet) av bank. Sammenlignet med tidligere års målinger er dette en betydelig oppgang, og betegnes av Kantar TNS som særdeles godt. 

- Resultatet er faktisk på grensen til eksepsjonelt godt. En score på 70 regnes som meget godt. Årets sterke resultat skyldes langvarig og godt arbeid over mange ti-år. Vi har svært kompetente og serviceinnstilte ansatte, og vår lokale tilstedeværelse med ekte mennesker er noe som kundene setter pris på. Utvidelsen med eget kontor på Flisa har også hatt betydning for det gode resultatet, sier banksjef Hans Petter Gjeterud.

Nå tilbyr også Grue sparebank Vipps

- Samtidig er det viktig å ha gode digitale løsninger som til enhver tid er på høyde med våre konkurrenter, og her er siste tilskudd på stammen Vipps – et produkt de fleste norske banker nå har gått sammen om. Våre kunder må oppleve å ha enkle og gode verktøy for å utføre daglige banktjenester, og kombinert med lokal tilstedeværelse i form av godt kvalifiserte rådgivere har vi et unikt konsept, sier Gjeterud.

Utviklingen går i stadig raskere tempo.

- Men det er ingen grunn til å hvile på lauvbæra. Utviklingen går sin gang i et stadig raskere tempo, konkurranse fra andre enn typiske bank-aktører kommer inn, og dette krever at vi til enhver tid er på tå hev, slik at våre kunder kan kjenne seg trygge på at Grue Sparebank også i framtida er en bank å stole på, avslutter Gjeterud.