Nok er nok for Grue Høyre og leder Anita Madshus. Hun har nå sendt brev til statsminister Erna Solberg, og krever Vidar Helgesen fjernet som Klima- og Miljøminister. Den betente ulvesaken er årsaken.

Det var mandag at Grue Høyre hadde styremøte hvor ulvesaken var på agaendaen. Her kom det frem mange synspunkter, og partiet endte med et enstemmig vedtak som lyder slik:

- Grue Høyre sender et åpent brev til Statsministeren og Klima- og Miljøministeren med lokalforeningens forventninger i forhold til løsning av denne saken. Brevet kopieres til lokale medier. Videre vil Grue Høyre ikke drive valgkamp for Høyre til Stortingsvalget i 2017 så lenge nåværende Klima- og Miljøminister Vidar Helgesen sitter som statsråd.

Føler seg tråkket på

I brever står det videre at befolkningen i Grue føler seg tråkket på som følge av statsrådens kuvending i ulvesaken.

- Høyre står for verdier som blant annet respekt for enkeltmennesket og lokal eiendomsrett. Utspillet fra Helgesen viser for oss i praksis det stikk motsatte, står det i brevet.

Madshus inviterer i brevet Erna Solberg til Grue for på den måten å bli kjent med innbyggerne og deres muligheter og utfordringer.

- Vi har klart å snu en langvarig fraflytningstrend i vår kommune med en flink og offensiv Høyre-ordfører i spissen. Det synes vi fortjener oppmerksomhet fra våre egen statsminister, sier Madshus.