Tallene fra NAV ved utgangen av desember er ingen lystig lesning for Grue kommune. Kommunen har 75 helt ledige arbeidssøkere. Det tilsvarer 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Snittet for Hedmark er 2,1 prosent, og tallet for landet som helhet er 2,3 prosent. Men tallene kan ha sin forklaring.

- I november 2018 åpnet NAV en ny registreringsløsning for alle som registrerer seg som arbeidssøkere på nav.no. Det betyr at det nå går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette gir en økning i antallet helt ledige som ellers ikke ville ha vært der, og følgelig et brudd i statistikken som gjør at tallene ikke er sammenlignbare med tidligere perioder, skriver NAV i en pressemelding.

I Åsnes var det 78 helt ledige arbeidssøkere ved utgangen av desember, og i Våler 46. Det gir totalt 199 helt ledige arbeidssøkere i Solør ved utgangen av 2018.

442 ledige stillinger i Hedmark

Ledigheten i Hedmark i desember var høyest innen butikk- og salgsarbeid med 260 personer. Ledigheten innen industriarbeid og bygg og anlegg var også blant de høyeste med henholdsvis 225 og 217 personer.

I Hedmark var det i desember måned en tilgang på 442 ledige stillinger. Flest nye ledige stillinger var det i Hamar med 168 stillinger.

- Stillingstilgangen er normalt sett relativt liten i desember. Dersom man imidlertid ser arbeidsmarkedet i vårt fylke og nærliggende fylker som Akershus og Oslo under ett, var det god tilgang på nye ledige stillinger innen mange ulike yrkesgrupper, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen i en pressemelding.