• GLEDER SEG: Jørgen Bjune, Salg- & Kundedirektør region Øst i Telenor og Geir Kvisten, rådmann i Grue kommune gratulerer hverandre med fiberrevolusjon i Grue. De ser frem til fortsettelsen.

Offisielle statistikker viser at under 10 prosent av husstandene i Grue har hatt fiber. I løpet av 2018 og 2019 vil dette endres radikalt.

- Etter en storstilt utbygging vil trolig tre av fire husstander i Grue ha fiber i løpet av 2019! Telenor er nå kåret for andre gang som vinner av en offentlige anskaffelsesrunde. Anbudet denne runden ligger sør for Kirkenær, sier Haakon Gjems, som er næringssjef i Grue kommune.

Flere områder

Utbyggingen i denne omgang omfatter østsida langs Glomma-dalføret og dette var det området i Hedmark som fikk mest statlig støtte til utbygging i 2018. De fleste husstander på Tjura, Gamlebyen, Gard, Vangerud, Mo, Vellingroa, Brynn, Kila og Veslekila vil få fiber fra Telenor innen 2019.

- I tillegg har Grue kommune søkt Hedmark Fylkeskommune og staten om ytterligere midler for realisering og utbygging av opsjonsområdene på Namnå som Bergesidevegen, Grøsetgrenda, nord for Stemsrud, Smørhaugen, samt boliger mellom Kirkenær og Sandstadbrua, sier Gjems.

Hedmark Fylkeskommune vil i oktober svare om disse husstandene også får tilskudd. Det blir et spleiselag mellom stat, kommune, Telenor, innbyggeren og eventuelt Fylkeskommunen. Egenandel til innbyggeren som ledd i lokal medfinansiering vil Grue kommune komme tilbake til i høst med mer detaljert info.

Informerer i høst

Grue kommune vil informere nærmere om prosjektet gjennom egen hjemmeside og på grendemøter i høst. Telenor vil deretter trolig starte salget til husstandene i slutten av oktober. Det vil si at minst 1.615 husstander vil få besøk fra en Telenorselger for å tilby fiber i Grue.

- Alt i alt betyr det at ca ¾ av alle husstandene i Grue vil ha fiber innen 2019. Da vil Grue være en av de beste kommunene i hele Innlandet på fiberdekning! Grue kan da markedsføre som en kommune i innlandet med nærhet til Oslo og som har svært god infrastruktur på fiber, sier ordfører Wenche Huser Sund.

Grue sendte dessuten før sommeren søknad om støtte til utbygging av fiber på Grue vestside. Hvis denne søknaden går gjennom hos staten eller Hedmark Fylkeskommune i høst, kan Grue bli en av de første kommunene i Hedmark som når det nasjonale målet om 90 % fiberdekning i sin kommune.