- Det er morsomt å sende inn resultatene til Folkehelseinstituttet når de var så bra som denne gangen! sier hygienesykepleier Ragni Skogrand.

Registreringen hun sikter til kalles prevalens*-registrering og beskriver hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et bestemt tidspunkt.

Viktig med god håndhygiene

Grue sykehjem har et uttalt mål om å redusere bruk av antibiotika med 30 prosent innen 2020. Sykehjemmet er med i prosjektet RASK (riktigere anitbiotika-bruk i sykehjem), og helsetjenesteassosierte infeksjoner, eller sykehusinfeksjoner, har stor fokus. Allerede for flere år siden innførte smittevernlegen og hygienesykepleieren smykkefri sone for ansatte som jobber med pasienter. God håndhygiene er også svært viktig for å begrense infeksjoner.

- Prevalens er et øyeblikksbilde, men med flere målinger gjennom året får vi en god oversikt over situasjonen, forklarer Ragni Skogrand.

Sykehjemmet er pliktig til å gjennomføre to prevalens-registreringer i året, men Grue sykehjem gjennomfører fire registreringer for å følge utviklingen.

Influensasesongen nærmer seg

Skogrand minner om at tiden for influensavaksinering nærmer seg, og hun oppfordrer til at ansatte tar influensavaksine.

- Influensavaksinen er med på å redusere sykefravær og reduserer bruk av antibiotika, sier hun.

Blant sykehjemmets og omsorgsboligenes beboere er influensavaksine-dekningen stort sett bra hvert år.

Neste prevalens-registrering er i november.

*Prevalens brukes i medisinsk statistikk til å beskrive hvor mange individer i en bestemt gruppe som har en gitt tilstand eller sykdom, gjerne på et gitt tidspunkt. Prevalens oppgis vanligvis i prosent av befolkningen eller som antall av en begrenset gruppe, som «1 av 1000».

Prevalensen sier noe om hvor vanlig en bestemt tilstand, for eksempel en sykdom, er i en befolkning.