• GAPAHUK: Det har blitt satt opp en gapahuk til bruk for de som ønsker.

Det er ingen tvil om at fiskeinteressen i Våler har steget de siste årene, og etter mange timers dugnad og store investeringer i kalking og settefisk ser Våler jakt- og fiskeforening lyst på fremtida til fiskevannene i Våler.

Det er først og fremst Fiskelaustjernet og Gjerdtjernene ved Kynna som er det gjeve og det er også her det jobbes mest med å tilrettelegge for fiskeentusiastene.  Arild Sørlie og Sigurd Lie er pådriverene bak fiskehysteriet som herjer i Våler.

- I fjor satte vi opp en gapahuk ved Gjerdtjernene og disse blir brukt daglig. Vi er også i gang med å sette opp en utedo. Kalking av vannet er også med på å bedre vannkvaliteten, og det er her de store utgiftene ligger, sier Sigurd Lie.

Gapahuken og uteområdet er til fri bruk for alle.

Lys framtid

Det er først og fremst inntekter på fiskekort som gjør at det går rundt, pluss at kommunen er gode støttespillere.

- Det er klart når vi selger 800 – 1000 fiskekort i året så er det en god inntektskilde. Men det er et null-prosjekt, så alle pengene som kommer inn kommer fiskerne til gode. Kommunen er også veldig gode bidragsytere, samt at vi har fått midler fra Solørfondene, sier Arild Sørlie.

Det er ingen tvil om at prosjektene rundt fiskevannene i Våler er kommet for å bli, og folk setter pris på tilbudet. Folk er flinke til å rydde etter seg, samt at de fleste betaler fiskekort, noe som gjør at det hele er bærekraftig.

Fra Våler JFF startet prosjektet i 2004 har fiskekortsalget tjuedoblet seg fra femti til nesten tusen, og tallene bare øker.