Varmt vær gjør at folk strømmer til strendene i Solør. Helse- og miljøkonsulent Jenny Thorkildsen har vært ute for å måle intestinale enterokokker og termotolerante koliforme bakterier.

Kort oppsummert kan vi si at verdiene er svært gode, og at det ikke er noen helserisiko forbundet med å bade i innsjøene. Målingen ble gjort 28. mai ved de fleste vannene, og innsjøene hadde allerede da svært gode temperaturer.

Følgende innsjøer er målt:

 • Søråssjøen (21 grader)
 • Tøråssjøen (20 grader)
 • Holtsjøen (21 grader)
 • Holsjøen (22 grader)
 • Vermundsjøen (21 grader)
 • Rotbergsjøen (22 grader)
 • Rotna/Kvenndammen (20 grader)
 • Skasen (20 grader)
 • Fryssjøen (22 grader)
 • Hukusjøen (20 grader)
 • Haugsmølla (18 grader)
 • Gjesåssjøen (18 grader)
 • Baksjøen (18 grader)

Merk at det snart er én uke siden temperaturene ble målt, og at de fleste vann har vesentlig bedre temperatur nå.

- Det bades også i Glomma, og vi kommer til å ta vannprøver der snart. Vanligvis tar vi vannprøvene i slutten av juni, og det er i snitt 3 til 4 grader varmere i år, sier Jenny Thorkildsen.

Etter å ha besøkt disse innsjøene er hun også litt bekymret over hvordan det ser ut der.

- Det er en del forsøpling på badeplassene våre. Jeg har sett dumping av bilbatterier, badekar, ødelagte leker, matrester, sneiper og mye annet. Det er trist at voksne mennesker søpler på denne måten. Det er ofte slik at alle har sin barndomsbadeplass, og da bør ikke denne være forsøplet. Vi skal vel skape gode barndomsminner for barna i distriktet? Jeg usikker på hvordan vi skal løse problemet. Det kan se ut som at der det er renovasjon forventes det at kommunen skal rydde opp, sier Thorkildsen.

Samtlige badevann som er kontrollert har god badevannskvalitet.