I følge prøvene som kommunelegen i Grue Kommune har sendt over, så er det god kvalitet i badevannet i Solør. Det er Jenny Thorkildsen som har foretatt prøvene. Hun jobber i Samfunnsmedisin i Solør.

Prøvene ble tatt 4. juli og er foretatt i Glomma, ved Våler riviera og i Søråssjøen. Begge prøvene viste lav forekomst av både koliforme bakterier og intestinale entrerokokker.

Vannkvaliteten for prøvene ligger i kategorien «god». Noe som igjen betyr at man kan bade med god samvittighet og at man vet at det er trygt å bade.

De aller fleste badevannene er gode

I tillegg til prøvene tatt ved Våler riviera og Søråssjøen, har de andre vannene i Solør fått godkjent med en gang. Ved første testrunde, ble nemlig resultatene ved Våler riviera og Søråssjøen kjent alt for høye. Derfor måtte det til ekstra målinger i disse badevannene. Kontrollmålingene viser at de er innenfor nivåene som skal til for å kalle vannkvaliteten god.

Disse vannene er testet og fått godkjent vannkvalitet: Brandval, Øvresand Glomma, Skulstadholmen, Hukussjøen, Haugsmølla, Ferder, Kulpen, Baksjøen, Myrmoen, Nergrenda, Holsjøen, Tørråssjøen, Haldammen og på Støa Camping.

Hos disse lå koliforme bakterier på rundt 1 til 93/100 ml. Grensen for god kvalitet på vannet har en øvre grense på 1.000/100 ml.