Sommerens skogbranner viste definitivt at det er behov for egen beredskapsvakt i Åsnes kommune. 24. oktober hadde Hedmark Røde Kors informasjonsmøte om ordningen, og 10 personer møtte opp på møtet.

- Vi er veldig fornøyde med oppmøtet. I tillegg fikk vi høre at det var flere som ikke hadde anledning til å møte opp denne dagen. Dette ser vi lyst på nå, og det blir beredskapsvakt i Åsnes kommune, sier Bjørn Eric Grøndahl, som er nestleder i Hedmark Røde Kors.

De som møtte opp var både unge og gamle. Etter det første møtet går Røde Kors i gang med sin grunnutdanning. Det kreves at alle som er med i ordningen skal ha dette. Alle som bidrar er med på frivillig basis, men får nyttig kursing gratis av Røde Kors.

- Det første kurset blir rett på nyåret, også regner vi med at den lokale beredskapsvakta er oppe i løpet av 2019, sier Grøndahl.

Hjelper hverandre

For Hedmark Røde Kors er det viktig å presisere at ordningen ikke kjenner kommunegrenser. Her hjelper de ulike beredskapsvaktene hverandre. I sommer var det 12 personer fra andre vakter som hjalp til i Åsnes under skogbrannen. Det vil fortsatt være mulig å hente bistand utenfra om det skulle være behov for det, og det er også ønskelig at Åsnes hjelper andre.

- Vi setter opp det samme systemet som hjelpekorpsene bruker. Når det er behov for folk sendes det ut SMS, og da kan folk gi beskjed om de har mulighet til å hjelpe eller ikke, sier Grøndahl.

Fra før har Røde Kors rundt 80 støttemedlemmer i Åsnes, og en aktiv gruppe som jobber med besøkstjeneste. Beredskapsvakt er en ny ordning som vil gjøre at Røde Kors er enda sterkere tilstede i kommunen.