NVE melder følgende om vannstanden i vårt distrikt: 

- Nå er vårflommen på Østlandet i gang, sier vakthavende hydrolog Per Alve Glad.

Det er ventet at temperaturene skal holde seg høye i mange dager fremover. Det er også ventet nedbør på Østlandet fra torsdag til fredag, men mengden og plassering av nedbøren er usikker.

- Vannføringene er veldig følsomme for endringer hvor nedbøren kommer og hvor mye som kommer, så dette følger vi tett sammen med Meteorologisk institutt. Vi er også i god dialog med regulantene i området, sier Glad.

Flomvarslene blir oppdatert på varsom.no to ganger om dagen, og flomfaren blir vurdert for tre dager fram i tid.

Situasjonen i de lokale vassdragene som er mest utsatt, oppsummert av flomvakten:

Trysilelva:

Som følge av kraftig snøsmelting de siste dagene er det nå flom i Trysilelva på gult nivå. Vannføringen forventes å nå oransje nivå onsdag, men med utgangspunkt i dagens prognoser forventes det ikke at vannføringen vil nå 2014-nivå. 

Glomma

Ved Elverum er Glomma nå i flom på gult nivå grunnet kraftig snøsmelting de siste dagene og forventes å stige ytterligere inn mot helgen. Med dagens prognoser forventes flomtoppen å nås fredag/lørdag på oransje nivå. Sør for Elverum har vannføringen begynt å stige raskt, men er ikke enda på flomnivå. Ved Skarnes forventes Glomma å nå gult nivå onsdag med kulminasjon søndag/mandag. Prognosene for Glomma er utarbeidet sammen med Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB).

Se bilder fra Grue, Våler og Åsnes i bildekarusellen øverst. Bildene er tatt 9. mai mellom klokka 12.00 og 15.00.