• BRA TANKEGANG: Leder i Flisa AIL Tore Huuse Øwre, mener tankegangen til kretsen er bra.

IØFK gjør nå tiltak for mer jevnbyrdig seriespill i barnefotball. Alle klubber må innen 7. mars melde på sine barnefotballag til seriespill, hvor man som tidligere sesonger skal legge inn kontaktperson, trener og banetilhørighet.

Nytt av året er at man også krysser av for om laget er «Veldig øvet» (høy vanskelighetsgrad på motstanderlag), «Noe øvet», «Lite øvet eller Ikke øvet» (lav vanskelighetsgrad på motstanderlag).

- Grunnen til innføringen av dette er en målsetting om å skape større jevnbyrdighet i seriespillet. Klubber med flere lag på samme alderstrinn skal ikke samle alle sine beste spillere på samme lag og alle sine dårligste spillere på et annet lag, men oppfordres til å dele inn lagene jevnbyrdig, forteller Anders Mortensholm i IØFK. 

- applauderer tankegangen

Tore Huuse Øwre som er leder i Flisa Allianseidrettslag mener tiltaket er bra. 

- Vi applauderer tankegangen om å skape jevnbyrdighet i kamper. Det er ikke tvil om at det er morsommere å vinne 7-6 enn å vinne 15-0. Likevel så vet vi at dette er vanskelig da det kan svinge ekstremt i en barnefotballkamp. Det er kamper som svinger fra 0-7 til 12-10, avhengig av hvem som er «på». Hovedutfordringen er vel at vi voksne - både trenere og foreldre - må redusere resultatfokuset, samtidig som det å vinne faktisk er viktig av og til, forteller Øwre. 

Øwre innrømmer at det er vanskelig å treffe rett hele tida. 

- Vi har fram til i dag også praktisert å melde opp lag som er langt framme for å skape jevnbyrdighet og utfordringer. Det er en krevende øvelse å ivareta alle, da fotballen betyr så forskjellig for hver og en. De som bruker mye tid på fotball, tilegner seg bedre ferdigheter. Det blir fort store skiller. Vi ser eksempelvis raskt om det er miljø for fotball i friminuttene på de ulike skolene, og hvem som møtes på «løkka» på fritida. Vi prøver å legge til rette for alle, men det er vanskelig å treffe rett hele tida, sier Øwre.