Bakgrunnen er at rovviltnemndene har vedtatt at totalt 47 ulver skal felles i årets lisensjakt. Vedtaket har fått stor oppmerksomhet i både nasjonal og internasjonal presse.

Tirsdag morgen var leder i NJFF Hedmark Knut Arne Gjems fra Åsnes, gjest i God Morgen Norge på TV2. Der diskuterte han vedtaket med Arnodd Håpnes, som er fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet. 

- Det er første gang på over 100 år at vi skal skytes så mange ulv i Norge. Det er en kritisk truet art som vi bare har 65 til 68 dyr av. 70 % av en knøtt liten ulvebestand skal skytes. Det er veldig dårlig naturforvaltning og vekker internasjonal oppmerksomhet at vi nærmest utrydder ulven, sa Håpnes til TV2

150 ulv i Norge

NJFF mener Naturvernforbundet operer med uriktige tall. 

- Tallene Naturvernforbundet bruker viser 68 helnorske ulver regustrert i vinter. Samtidig er det slik at ulvene har fått valper. Vi hadde 15 ulvepar registrert i vinter. Vi kan anta av åtte til ti av dem har fått valper. De får fire til seks valper, og det betyr en tilvekst på minst 40 og 50 ulv. Med grenseulvene hadde vi 93. Det betyr at vi har omtrent 150 ulv. Å si at vi skal ta ut 70 %, mener jeg er feil bruk av data, sa Gjems til TV2

NJFF mener bestanden er økende og at det bare er tilveksten av ulv som nå skal tas ut. 

Hele innslaget kan du se her.