Et viktig element på landsmøtet til Norges Jeger- og Fiskerforbund er valg av forbundsstyre. Forbundsstyret er den tillitsvalgte ledelsen som skal forvalte politikken som vedtas på landsmøtet. Valgkomiteen har innstilt Knut Arne Gjems fra Gjesåsen som ny leder av foreningen.

- ​​Knut Arne Gjems er utmarksforvalter fra Høgskolen i Hedmark med tilleggsutdannelse i skogbruk, pedagogikk, administrasjon og ledelse. Han har vært styreleder i NJFF Hedmark i 9 år og er styremedlem i NJFF. Gjems er daglig leder i Skogselskapet i Hedmark, og har arbeidet som praksislærer for jaktundervisning/viltforvaltning på Solør videregående skole, og vært lagleder for Norge i VM i skogteori og viltforvaltning, heter det blant annet i innstillingen. 

Landbruks- og matminister Bård Hoksrud kommer til landsmøtet. Han vil tale under åpningen fredag ettermiddag. Nytt fra i år er at forvaltningen av de jaktbare viltartene er overført fra Klima- og miljødepartementet til Hoksruds departement. Hva dette vil bety i praksis vil ganske sikkert være en del av det man får svar på under statsrådens besøk på landsmøtet.

Lista over saker som skal behandles under landsmøtet er lang. Blant annet skal det debatteres rundt:

  • Økt miljøverninnsats i NJFF
  • Større innsats for villreinen
  • Krav om bruk av kunstig lys til enkelte jaktformer
  • Økt fokus på den gode jakta
  • Bekymring for den utstrakte bruken av leppefisk i oppdrettsnæringen