• HJELPER: Brit Torill Flisvang er kreftkoordinator i Åsnes og Våler kommune. Hun hjelper de kreftsyke og pårørende med tiden før, under og etter behandling.

- Krafttak for kreft er en aksjon mot kreft. Den skal gi de rammede best mulig livskvalitet. Årets aksjon går mot mer forskning og et bedre tilbud for de rammede, sier Martine Rønning Bjørnås.

Kreftforskning har kommet langt, og i dag kan vi si at 7 av 10 med uhelbredelig kreft overlever, men likevel er det alt for mange som får den tunge beskjeden at de ikke kommer til å overleve sykdommen. Det finnes ingen helbredende behandling for disse menneskene, kun livsforlengende og lindrende behandling.

- I dag er det rundt 32.000 mennesker som får vite at de har kreft, og kun 2/3 overlever kreften, sier Rønning Bjørnås.

Innsamling av penger skjer de to første ukene i mars hvert år, og da går det rundt 20.000 bøssebærere til norske husstander. Mange av bøssebærene er russ, og de spiller en viktig rolle når det kommer til kreftforskningen

Går for sin mor

- Jeg selv har en mor som er rammet av kreft, og for 11 år siden fikk hun vite at hun hadde fått føflekkreft. Hun holdt det skjult for meg, men etter en stund fortalte hun meg at hun hadde føflekkreft. Jeg ga henne beskjed at neste gang forteller du meg det med en gang, sier Rønning Bjørnås.

Heidi, moren til Martine Rønning Bjørnås, ble friskmeld, men i 2013 fikk vite at hun hadde brystkreft. Legene hadde funnet noe de trodde var en svulst. Hun startet med cellegift, og alt gikk bra.

- Det syntes nesten ikke på henne at hun gikk på cellegift, men så skiftet hun kur. Det gikk ikke mer enn en uke før kroppen hennes kræsja, hun klarte ikke å gå på do selv og lå bare på sofaen, sier Rønning Bjørnås.

Martine tok vare på moren sin, passet på at hun fikk i seg mat og drikke. Hun satt med henne flere timer i strekk, alt dette for å vise at hun alltid vil være der for henne. Heidi lever i dag med flere svulster rundt i kroppen, og spiser sterke hormonmedisiner for å holde svulsten i sjakk.

- Kreft bryr seg ikke, kreft bryr seg ikke om at min mor blir frisk eller at din bestemor overlever. Derfor er det viktig at vi bryr oss, at vi hjelper de rammede, sier Rønning Bjørnås

Årets russekull ved Solør videregående skole skal være bøssebærere 8. mars. Her i Solør har inntekten vært høy, men ingen kull før eller siden har slått 2014-kullet. De samlet inn rundt 70.000 kroner, mens de andre årene har ligget rundt 30.000 til 40.000 kroner. 

- Det regnes i snitt at det er cirka 1.000 kroner på hver bøsse, sier Rønning Bjørnås.

- Det er rundt 58 påmeldte her i Solør og rutene dekker de mest bebygde områdene her i Åsnes og Våler, sier Eline Duenger Glåmstø.

Årets russekull setter mål for å kunne slå fjorårets kull som samlet inn rundt 40.000 kroner. Med 58 påmeldte dekker de store områder og russen vil gå cirka 2 til 3 timer. 

Bidrar til å hjelpe

Med en kreftsykdom følger det ofte mange problemer for både den rammede og deres pårørende. Mange kan få praktiske og økonomiske problemer, mens andre kan slite med fysiske og psykiske plager fra sykdommen.

- Jeg er her for å kunne skape bedre trygghet og livskvalitet for kreftpasientene og deres pårørende, sier Brit Torill Flisvang.

Terskelen for å komme i kontakt med kreftkoordinatoren skal være lav. Henvendelsen kan gjøres direkte eller gjennom for eksempel hjemmesykepleien og tildelerenheten i kommunen.

- En kreftkoordinator kan bidra til gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen. Den skal være til hjelp for å koordinere og tilrettelegge hverdagen for den kreftsyke og pårørende. Jeg vil være en samtalepartner for den rammede og de pårørende, sier Flisvang.