Påsken er kirkeårets viktigste høytid, og har lange tradisjoner i mange land. Pesach er hebraisk for påske og er jødenes eldste og viktigste festdager. I tillegg er feiringen ikke bare en kirkelig høytid. Det er vinterens siste ferie og representerer overgangen mellom vinter og vår. Før markerte den en pause, mellom vinterarbeidet og vårarbeidet. 

Søndag 17. mars åpnet utstillingen om påsketradisjoner på Glomdalsmuseet, og Geir Thomas Risåsen fra Våler holdt i forbindelse med utstillingsåpningen foredraget «God påske». Risåsen var fornøyd med oppmøtet.

- Det er alltid moro å komme til ett av mine «egne» museer. Ettersom jeg selv er fra Våler føler jeg meg nærmest barnefødt her. I foredraget snakket jeg om hva påsken handler om, og hvordan vi har feiret den gjennom tiden, sier Risåsen.

Risåsen er kunsthistoriker og sakprosaforfatter. Han har arbeidet med kulturminnevern og restaureringsprosjekter og er konservator ved Norsk Folkemuseum.

Historien på gasåungene

- Ett eksempel er dette med palmesøndag da Jesus ble hyllet med palmegreiner. Det hadde vi ikke i Norge i middelalderen, og i stedet brukte vi gåsunger. Mange tradisjoner lever fortsatt, og springer ut av den kristne påsken som har fått et mer folkelig preg, sier Risåsen.

- Vet vi for lite om påsketradisjoner?

- Ja, det synes jeg. Det er et generelt dilemma i dag. Selv er jeg gammel nok til å ha hatt religionshistorie. Det handler om mer enn å tro! Vi begynner å bli litt historieløse, sier Risåsen.

Utstillingen som viser påsketradisjoner er lånt fra Norsk Folkemuseum, og ble vist der i fjor. I forbindelse med utstillingen vil det være et eggmalingsverksted hvor store og små besøkende kan prøve seg som eggdekoratører.