• MER KUNNSKAP OG MINDRE KONFLIKT: Statskog går inn i grenseløst viltprosjekt.

- Dyrene trekker over grensa, mens det er tette skott mellom landenes forvaltning. Statskog eier store arealer i det aktuelle området, og dermed kan vi bidra til bedre løsninger enn vi har i dag, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Prosjektet «Grensevilt» eies av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) og Høgskolen i Innlandet (HINN) og er delvis finansiert med Interreg-midler. Målet er å legge et solid grunnlag for en bedre grenseoverskridende, inkluderende og konfliktreduserende flerartsforvaltning av elg, ulv og jerv i Indre Skandinavia, sør for det samiske tamreinområdet.

samarbeid på tvers av grenser

Prosjektleder Barbara Zimmermann ved Høgskolen i Innlandet er glad for at prosjektet nå endelig er kommet i gang, og at Statskog og en lang rekke andre organisasjoner tar seg tid til å være med på dette nybrottsarbeidet.

- Elg står sentralt i prosjektet. Den trekker over lange avstander på tvers av administrative grenser og fører til en ujevn fordeling av goder i form av jakt og kostnader i form av beiteskader. Store endringer i elgavskyting, fortetting av ulvebestanden og jervens tilbakekomst til skoglandskapet i de siste årene gjør det nødvendig med ny kunnskap og samarbeid tvers av grenser, sier Zimmermann.

Breisjøberget, som nylig tok doktorgrad knyttet til rypeforvaltning mener det er riktig å jobbe fram mer kunnskap, særlig når det gjelder å se artene samlet.

- Konfliktnivået rundt rovdyrene er høyt og krever at flere setter seg rundt samme bord. At også lokale interesser involveres og at vi kan se dette på tvers av landegrensene er svært verdifullt, sier Breisjøberget.