Fortsatt er det lenge igjen til TV-aksjonen arrangeres 23. oktober, men aksjonskomiteen i Åsnes kommune er allerede i gang med planleggingen.

Årets TV-aksjonsmidler går til Røde Kors sitt arbeid i ni land: Syria, Libanon, Sør Sudan, Afghanistan, Myanmar, Somalia, El Salvador, Guatemala og Honduras. Pengene går også til å hjelpe flyktninger som har kommet til Norge.

- Vi har satt oss tre hovedmål for årets aksjon. Alle husstander skal bli besøkt av bøssebærer på aksjonsdagen, vi skal sette ny lokal rekord i innsamlede midler og vi skal bidra til publisitet og reklame for det lokale laget av Røde Kors i Åsnes, sier varaordfører Kristian Botten Pedersen i Åsnes.

Gir til de mest sårbare

Årets TV-aksjon skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare i verden – mennesker rammet av krig og konflikt. Gjennom TV-aksjonen skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp.

Krig og vold skaper enorme lidelser. Mennesker blir drept, og ringvirkningene for lokalbefolkningen er katastrofale. De mangler vann, mat og medisiner, helsetilbudet svekkes, de må flykte fra hjemmene sine og har ingen jobb å gå til. Dette fører igjen til underernæring, helseproblemer, utrygghet og fattigdom.

- I år starter vi tidlig fordi vi har rekordhøye ambisjoner. Det var et kort og fint møte hvor vi ble bedre kjent. Tove Strand er ny fra den lokale Røde Kors-avdelingen, men utenom dette har aksjonskomiteen jobbet sammen før, sier Botten Pedersen.

I Åsnes har det aldri vært noe problem å få nok bøssebærere, men folk kan allerede nå sette av datoen for å bli med. TV-aksjonen arrangeres 23. oktober i år.