Torsdag ble det kjent at regnskapskontorene Grue Regnskapsservice AS og Vekstra Grue SA på Kirkenær slår seg sammen.

Det sammenslåtte selskapet skal bli en slagkraftig økonomihus med et bredt tjenestetilbud, god kompetanse, konkurransedyktige priser, interessante arbeidsplasser og ikke minst lokalt eierskap.

- Til glede for både næringslivet og de ansatte, sier styrelederne Otto Langmoen i Grue Regnskapsservice og Bernt Kr. Snapa i Vekstra Grue.

Begge selskapene er solide og med lang historie i Grue, og begge står foran generasjonsskifte i ledelsen. Utviklingen innen teknologi og digitale løsninger går raskt, også innenfor regnskapsbransjen. 

- Ny teknologi koster penger og gir samtidig stordriftsfordeler. For begge selskapene var tiden moden for å vurdere grunnlag og muligheter for samarbeid med andre, sier Otto Langmoen.

Startet i februar

De første samtalene om samarbeid mellom bedriftene var i februar. Fredag 16. desember ble avtalen signert. Rent formelt skjer sammenslåingen ved at Vekstra Grue SA kjøper alle aksjene i Grue Regnskapsservice AS.

- Selskapene vil drives videre som to selskap en periode, til det er ansatt ny daglig leder. Selskapene vil deretter fusjonere og samlokaliseres i Kirkenær sentrum, heter det i en pressemelding.

Det sammenslåtte selskapet har en omfattende kundeportefølje innen mange forskjellige bransjer, 15 ansatte og en omsetning på cirka 9 millioner kroner. Det skal rekrutteres ny daglig leder og i tillegg minst en autorisert regnskapsfører. Bernt Kr. Snapa blir styreleder i det sammenslåtte selskapet.

Vekstra Grue SA er medeier i regnskapskjeden Vekstra, som har 24 autoriserte regnskapskontorer. Det sammenslåtte selskapet vil være en del av Vekstra-kjeden. 

- Kompetanse og moderne teknologi sikrer fleksibilitet, kvalitet og nytte for våre kunder, samt gode utviklingsmuligheter for våre ansatte. Vi skal henge med i den teknologiske utviklingen og tilby våre kunder de beste verktøyene i bransjen. Samtidig skal vi være nære og lokale og ta vare på alle de som fortsatt foretrekker å ha bilag i perm. Vi skal dekke hele spekteret. Det gjør oss til bedre rådgivere, sier Bernt Kr. Snapa