Kurset er gruppebasert og består av 8 teorisamlinger, samt to ukentlige treningsøkter i 12 uker og individuell kartlegging/samtale før og etter kursstart.

- mange ønsker å endre livsstil

Hilde Røysland ved Frisklivssentralen i Solør blir en av kurslederne. 

- Bakgrunnen for at vi holder denne type kurs, er at mange ønsker å endre livsstilen sin. Gjerne for å få en sunnere livsstil, men de kan ofte ha litt vansker med å komme i gang eller at endringene de gjør ikke blir varige. Vi arrangerer derfor livsstilsendringskurs for folk som vil komme i gang og trenger litt hjelp på veien, forklarer Røysland. 

De aller fleste vet en del om både kosthold og trening, men motivasjon er kanskje den største utfordringen til å komme i gang. 

- Ja, det er nok riktig. Mange vet mye om kosthold og trening, men å motivere seg til å gjennomføre det uke etter uke for å få en varig endring - er nok kanskje den største bøygen for de fleste. Derfor fokuserer vi mye på motivasjon og det blir jo en gruppe på kurset som kan gi hverandre motivasjon og støtte underveis også, forteller Røysland. 

Det blir altså 8 samlinger fordelt på 12 uker. 

- Det blir teori og samtaler om kosthold, aktivitet og motivasjon. Det blir noe undervisning fra oss og det er også lagt opp til at deltagerne selv kan komme med egne erfaringer og ting de måtte lure på. Deltagerne må også delta på minimum to ukentlige treningsøkter i 12 uker, fortsetter Røysland. 

- det er de små skrittene som skal til

Livsstilsendringskurset er et av de mest populære kursene Frisklivssentralen i Solør har. 

- Det er begrenset antall plasser og vi har allerede noen påmeldte, så vil du være med nå så ta kontakt snarest! Det blir også et tilsvarende kurs i høst, hvis du ikke skulle få plass på vårens kurs. Vi har hatt mange tilsvarende kurs før, og vi opplever at deltagerne er fornøyde med kurset. De opplever at de får hjelp på veien til at endringene de gjør kan bli langvarige! Vi fokuserer på at det er de små skrittene som skal til, for å få en varig livsstilsendring. Deltagerne mener at de tips og råd de får underveis, gir de et godt grunnlag for å lykkes, sier Røysland. 

Oppstart blir onsdag 11. april klokka 12.30 – 14.00 på Åsnes helsestasjon.  

- Deretter blir det onsdagene 18.04, 25.04, 02.05, 09.05, 16.05, 23.05 og 30.05, til samme klokkeslett. Pris for å delta er 500 kroner. For spørsmål og påmelding kan du ta kontakt med enten Liv Brekka eller meg på epost: Liv.brekka@asnes.kommune.no eller Hilde.Roysland@asnes.kommune.no eller på telefon 489 48 446, avslutter Hilde Røysland ved Frisklivssentralen i Solør.

Fakta

Hva er en frisklivssentral?

Frisklivssentralen er en kommunal helsefremmende og forebyggende helsetjeneste og et kompetansesenter innen helseadferdsområdene fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt. Målgruppen er de som har økt risiko for, eller som har utviklet sykdom og trenger oppfølging av helsepersonell til å endre levevaner og mestre sykdom.