Helsestasjonen blir fra mandag 3.desember å finne i samme bygg som lensmannskontoret, NAV og Euronics, i 2.etasje, forteller ledende helsesøster, Linda Strand. Avdelingsleder for ergo, fysio og friskliv forteller at frisklivssentralen vil midlertidig flyttes fra og med førstkommende mandag 28.november til Bjørkheim.

De bekrefter at tilbudet og åpningstidene vil være de samme.

Dekke flere behov 

- Vi har vokst ut av bygget, og et nytt legesenter vil kunne dekke flere behov, forteller Linda Strand.

Hun påpeker blant annet at det er et behov for langtidsvirkende prevensjon, og at det vil være mulig å møte etterspørselen i fremtiden. 

Strand forteller at helsestasjonen trenger flere kontorer som er tilpasser drift for helsestasjonen for ungdom. 

- Vi har også et barne- og familieteam som vokser. Nye, moderne, store og tidsriktige lokaler vil være den beste løsningen for oss, forteller Strand. 

Følelsesmessig tilknytning 

- Det er mange følelser og historier knyttet til stedet, og flere av helsesøstrene har jobbet her i over 30 år. De er på andre og tredje generasjon av brukerne, så selvsagt er dette vemodig, sier Linda Strand. 

Helsestasjonen har vært på samme sted siden 1981, og nostalgiske følelser kan dukke fram. De fleste i lokalmiljøet kjenner godt til stedet og har en eller annen tilknytning til lokalet. 

Likevel er alle tre enige i at man er nødt til å tenke på fremtiden. 

- På sikt er dette likevel en bedre løsning, sier Strand. 

Samme tilbud 

- Dette skjedde såpass raskt, men selv om det skjer forandringer vil tilbudet være det samme, understreker enhetsleder for helse og familie, Ingvild Arnesen. 

Arnesen sier at målet er å tilby like gode tjenester i den midlertidige perioden med andre lokaler som det er per i dag.

- Brukerne vil merke at det mindre plass, blant annet i forhold til venterom, sier enhetslederen. 

- Men ved at alle er positivt innstilte og gjør så godt vi kan, så håper vi at det fortsatt skal legges til rette foralle brukere av tjenestetilbudet, avslutter Ingvild Arnesen.