• VIKTIG DETALJ: Alle som besøker beredskapssenteret stopper litt ekstra opp ved brannstanga som folk kan bruke til etasjen under. Stanga er riktignok mest til pynt.
  • SAMLET: Mathis Briskerud i politiet fortalte om status for Solør-politiet. Lokalene til politiet er klare til innflytting i november i år.

Senterpartiet er partiet som går foran og er mot kommunereformen og andre reformer som de mener fører til dårligere tilbud ute i distriktene. Imidlertid er partiet positive til at kommuner kan samarbeide på tvers av kommunegrenser, om de selv ønsker det.

Da senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum var innom det nye beredskapssenteret på Sundmoen fikk han se hvordan Åsnes kommune har samlet flere etater og tjenester under samme tak. Når alt er ferdig neste år vil tollvesenet, politiet, brannvesenet, sivilforsvaret og tekniske tjenester i Åsnes kommune ha tilhold her.

For hele Solør?

Virksomhetsleder for samfunnsutvikling i Åsnes, Otto Langmoen, fortalte at bygget er dimensjonert for å ta mot tjenester også fra nabokommunene.

- Bygget er rigget for tekniske tjenester og liknende for langt mer enn bare Åsnes. Vi har god plass, og inviterer gjerne Våler og Grue til et samarbeid på tvers av kommunegrensene. Uavhengig av en eventuell kommunesammenslåing er det mulig å samarbeide om tjenester her. Det gir bedre fagkompetanse og et større arbeidsmiljø for de ansatte, sier Langmoen.

Slagsvold Vedum var enig i at det kunne være en god idé, men at slike samarbeid må gjøres frivillig og ikke med tvang.

- Samarbeid kan være bra, men tvang er vi i mot. Det gjelder skoler og andre grunnleggende tjenester som en kommune driver med. Det skal være nært, og ikke sentralisert. Om Solør-kommunene vil samarbeide om offentlige tjenester som ikke trenger å være nært folk, er det bra. Vi vet at både små og store kommuner samarbeider om en del slike tjenester, sier Slagsvold Vedum.

Stolt av Åsnes

Kari Heggelund er førstekandidat for Senterpartiet i Åsnes, og var stolt over å kunne vise frem det nye beredskapssenteret. Dagens ordfører, Ørjan Bue, må ha mye av æren for at bygget har blitt planlagt og bygget slik det er i dag.

- Det er viktig å vise hva vi har fått til. Beredskapssenteret er enorm bra, og har posisjonert oss for fremtiden. Leieavtalen med politiet er på 20 år, og det er tenkt langsiktig her, sier Heggelund.

Hun er også positiv til å samarbeide med nabokommunene på for eksempel tekniske tjenester, og tror større fagmiljø vil være positivt for alle tre kommuner.