• VISER STOLT FREM: Daglig leder, Håkon Schærin, viser stolt frem den nye logoen som skal tas i brus fra 1.januar 2019.

- Det har vært veldig arti å være her, forteller Fredrik Berntsen. 

En fagprøve i salgsledelse foregår over 5 dager, og forteller at han var nervøs før fagprøven. Han klarte seg godt, og er takknemlig for lærlingtiden hos Euronics. 

- Det har alltid vært en drøm å drive med salg, og jeg har lært mye nytt i tiden som lærling, sier Berntsen.

Håkon Schærin er vært fornøyd med innsatsen til lærlingen, og har ansatt Fredrik etter en vellykket fagprøve. Schærin ser verdien i å utvikle lokal kompetanse, og er åpen for flere lærlinger i fremtiden dersom forholdene ligger til rette for det. 

- Til tross for at mange i lokalmiljøet lever i et tøft konkurransemarked, må vi la de unge få en sjanse, sier Håkon. 

NYE TIDER

Daglig leder forteller også at 1.januar 2019 skifter Euronics navn til Elon. De har allerede i 4 år vært medeiere i konsernet Elon-gruppen som er en stor aktør i Norden. Målt i antall butikker vil Elon være størst i Norden innen segmentet hjemmeelektronikk. 

- Vi ønsker å samle oss om navnet for å gjøre det sterkest mulig, forklarer Schærin.

- Det beste vil være om dettes slår ut i lavere innkjøpspris og gir kostnadsfordeler for kundene, sier Håkon Schærin.