• FYLKESDIREKTØR; Bjørn Lien er fylkesdirektør i NAV Hedmark.

Ved utgangen av juni var det registrert 1 842 helt ledige arbeidssøkere i Hedmark. Dette tilsvarer 1,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten i landet var på 2,6 prosent.

– Ledigheten i Hedmark var dermed hele 15 prosent lavere enn i samme måned i fjor, sier fylkesdirektør i NAV, Bjørn Lien.

Lav ledighet i mange kommuner

Ledigheten var nok en gang lavest i Alvdal med 0,5 prosent. Ledigheten var høyest i Trysil med 3,5 prosent. Over halvparten av fylkets kommuner hadde en ledighet som var lavere enn 2,0 prosent. De aller fleste kommunene i fylket hadde dessuten lavere ledighet denne måneden enn i samme måned i fjor.

– Når de store kommunene Hamar, Ringsaker, Stange og Elverum har lav ledighet, tyder det på at arbeidsmarkedet er godt her. Dette har stor betydning for arbeidsledigheten i hele fylket, og bidrar til at denne blir lav, understreker Lien.

Størst nedgang innen industri og bygg og anlegg

Det var stor nedgang i ledigheten innen mange yrkesgrupper. Særlig stor var nedgangen innen industriarbeid og bygg og anlegg med henholdsvis 98 og 61 personer. Disse yrkesgruppene stod dermed for nær halvparten av den totale nedgangen i fylket.

– Når ledigheten er lav innen disse yrkesgruppene, gir det ringvirkninger og fører ofte til at ledigheten blir lav innen andre yrkesgrupper også. Det er derfor viktig for hele næringslivet i fylket at nettopp denne næringen går godt, kommenterer Lien.

Flest ledige denne måneden, som i forrige måned, var det for øvrig innen butikk- og salgsarbeid med 244 helt ledige arbeidssøkere.

Fortsatt god tilgang på ledige stillinger

I Hedmark var det i løpet av juni måned en tilgang på 706 ledige stillinger. Størst stillingstilgang var det innen helse, pleie og omsorg med 163 nye stillinger. Av kommunene var det Hamar som hadde flest nye ledige stillinger med 212 stillinger.

– I Hamar er det vanligvis stor tilgang på ledige stillinger, og Hamar er derfor «motoren» i arbeidsmarkedet i vårt eget fylke. Når det i tillegg er god stillingstilgang i nabofylkene våre, burde det innebære lyse utsikter for dem som er arbeidssøkere, avslutter Lien.

Tallene for Solør er slik:

Kommune - antall - % av arbeidsstyrken - endring fra i fjor i antall - endring fra i fjor i %

Grue             54                 2,4                                 -21                            -28

Åsnes            83                2,4                                  -11                            -12

Våler i Solør   48                2,7                                     9                              23