De siste årene har Åsnes-skolen levert stadig bedre resultater. Dette til tross for at skolesektoren har måtte gjennomgå kutt for at kommunen skal komme ut av Robek.

Nå er det imidlertid stort behov for økte rammer for å fortsette denne utviklingen, og Høyre, Senterpartiet og Venstre foreslår å komme de i møte.

- I kommuneplanen vår har vi uttalt at barn og ungdom skal være prioritert i Åsnes. Nå trengervde et løft, og det håper vi at kommunestyret er enige med oss i at de skal få, uttaler varaordfører Kristian Botten Pedersen.

I rådmannens budsjettforslag lå det inne et kutt på 1,5 millioner i skolesektoren som ville gjort ytterligere nedbemanning nødvendig. Dette kuttet ønsker de tre partiene og fjerne.

Vil kjøpe nye PC-er

I tillegg har de funnet rom for en økning på 500.000 kroner som skal gå til å øke timeantallet til alle 5., 6. og 7. klassingene.

- Dette ligger i dag på et absolutt minimum, og er viktig å øke for å for å gi elevene et løft inn i ungdomsskolen, sier Botten Pedersen.

I forslaget ligger det også en real, sterkt etterlengtet, julegave i form av bærbare datamaskiner til hver elev på ungdomsskolen!

- Totalt er forslaget et løft på 3 millioner kroner til Åsnes-skolen, sier Botten Pedersen.

Noe også Bjørn Benny Åslie og Cecilie Enger Mehl håper kommunestyret blir med på når budsjettet skal vedtas mandag.